Ogłoszenie

Dear Friends,

It is with a heavy heart that we have decided to retire our beloved Forum Detroit. It has served the Polonia Detroit for over 10 years, and was a source of joy for many. However, after many months of inactivity, the time has come to bid it farewell.

Deepest and warmest thanks to all those who contributed to Forum discussions over the years, either by sharing their thoughts or reading those of others. Your presence and participation served as a building block of this online polish community.

Forum Detroit

#1 01.10.2015 21:39:43

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Modlitwa.

Myślę, że to będzie odpowiednie miejsce na dyskusję dotyczącą różańca i modlitwy jaka wynikła przy okazji pewnych 'wydarzeń' jakie miały miejsce na Blogu Maxa.AK pisze:
Zarzuty jakoby modlitwa "Zdrowaś Maryjo" była sprzeczna z Biblią i stanowiła zaprzeczenie zdrowej pobożności opartej na kulcie jedynego Boga, należy odrzucić jako uprzedzenia wynikające z nieznajomości Objawienia. Część oddawana Maryi wypływa z Pisma św., a opiera się na fakcie wybrania Maryi przez Boga, aby z Niej narodził się Jezus, który jest Synem Bożym, oczekiwanym Mesjaszem, Odkupicielem i jedynym Zbawicielem...
http://forumdetroit.com/viewtopic.php?pid=42161#p42161


A kto wysunął taki zarzut?
Ja tego nie uczyniłem!
                                 smile

Ale jak już podnosisz tę kwestię oraz odwołujesz się do Bibli to może właśnie tam należy poszukać odpowiedzi?

6) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Łukasza 1;26-33. Biblia Tysiąclecia.

..........................................................

Czy słowa jakie usłyszała Maria to słowa modliwy?
Nie sądzę.
Anioł mówi do Marii co stanie się wkrótce ważnego w jej życiu.

Modlitwa  to pobożne zwracanie się na głos lub milcząco, w myślach do Boga.

Czy można w tym przypadku powiedzieć, że anioł Gabriel modlił się do Marii czy raczej był posłańcem, który przekazywał jej bardzo ważne słowa od Boga?Pozdrawiam nowy


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#2 01.11.2015 15:11:09

ak
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 3134
Serwis

Re: Modlitwa.

Ew. Św. Jana 14:6
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZEMNIE"  I wlasnie Jezus jest mi najbliższy, i tak jest od dziecka. Co nie znaczy, że popełniam balwochwalstwo modląc sie na różańcu.

Nowy,
oczywiscie, ze anioł był boskim posłańcem smile ale w jaki sposób pozdrowił Miriam?


Cyt z Opoka:
Źródłem różańca jest Pismo święte

Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, bowiem w Piśmie Świętym znajdujemy jego korzenie. Główna część „Zdrowaś Maryjo” przytacza przecież pozdrowienie archanioła Gabriela ze Zwiastowania Maryi (Łk 1, 28). Dalsza część modlitwy jest pozdrowieniem i błogosławieństwem Elżbiety dla Maryi (Łk 1, 42).

Modlitwę „Ojcze Nasz” przekazał uczniom sam Pan Jezus (Mt 6,9), a Chwała Ojcu jest rozwinięciem trynitarnej formuły wypowiedzianej przez Jezusa wysyłającego uczniów z misją (Mt 28, 19).

Spośród rozważanych tajemnic jedynie czwarta i piąta chwalebna (Wniebowzięcie i Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi) nie są udokumentowane w Piśmie świętym, ale czerpią z niej inspirację.

To biblijne pochodzenie sprawia, że różaniec, chociaż często łączony ściśle z Maryją, to tak naprawdę jest modlitwą do Jezusa. Celem tej modlitwy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, która jest matką wspólnoty Kościoła. Można by powiedzieć, że jest to patrzenie na życie Jezusa oczyma Maryi.

Ta prosta modlitwa prowadzi do samego centrum tajemnic wiary chrześcijańskiej. Tym samym staje się najprostszą szkołą kontemplacji, pozwalającej rozważać poszczególne wydarzenia z życia Zbawiciela.


"Friends are flowers in the garden of life"

Offline

 

#3 01.11.2015 22:17:37

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Modlitwa.

Dziękuję AK za odpowiedź.
Lubię dskutować na temat Bibli i mam też nadzieję, że inni Użytkownicy Forum zainteresują się tym tematem.
Mam też nadzieję na kulturalną dyskusję bez ataków personalnych oraz z poszanowaniem swoich wyborów.

Zamieściłem kilka komentarzy na Blogu Maxa, który wydawał mi się dobrym miejscem na wymianę poglądów na temat  Boga, Bibli, wiary. Jednak zawiodłem się. Duchowy 'opiekun' Maxa, wniskuję, że za jego przyzwoleniem, broni dostępu każdej odmiennej opini i zachowuje się jak 'ryczący lew' kąsając każdego kto ma sprzeczne poglądy od wyznaczonych standardów i doktryn w nowej religi, którą wybrał Max.
Jego życie jego wybór.
Szkoda tylko że powierzył je w ręce ludzi, którzy kierują się nienawiscią do innych.
To tyle tytułem wstępu.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Wybrałem kilka fragmentów z Twojego komentarza na których opieram mój wywód.

//Ew. Św. Jana 14:6
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZEMNIE" 

I wlasnie Jezus jest mi najbliższy, i tak jest od dziecka. Co nie znaczy, że popełniam balwochwalstwo modląc sie na różańcu.//

Bałwochwalstwo defiunuje się jako uwielbienie, adoracja, cześć, jaką się otacza bałwana, czyli bożka. Mianem bożka określa się wizerunek, wyobrażenie lub symbol będący przedmiotem takiego kultu, utożsamiany zwykle z jakąś realną lub domniemaną siłą wyższą — nieożywioną jak siły i twory przyrody lub obdarzoną życiem człowiek, zwierzę czy organizacja. Bałwochwalstwu z reguły towarzyszą jakieś tradycje, rytuały i ceremonie.

Biorąc udział w jakiejkolwiek ceremoni religijnej nalezy brać pod uwagę tę definicję.


Warto się też zapoznać z pochodzeniem różańca.
Chrześcijanie zaczęli korzystać z różańca w średniowieczu, ale upowszechnił się on dopiero w XV i XVI wieku. Tak więc nie ma uzasadnienia biblijnego na używanie różańca.

Czy różaniec stosuje się tylko w katolicyzmie?
Otóż nie.
Podobne paciorki są używane w islamie, lamaizmie i buddyzmie. W Encyclopedia of Religion and Religions zauważono: „Podobno mahometanie przejęli różaniec od buddystów, a chrześcijanie od mahometan w okresie krucjat”.
Kiedy Jezusa poproszono o wyjaśnienie, jak się należy modlić, udzielił swym uczniom miarodajnych informacji a fragment ten cytujesz powyżej z Ew. Jana 14-6.


//Nowy,
oczywiscie, ze anioł był boskim posłańcem   ale w jaki sposób pozdrowił Miriam?//

Czy sam sposób pozdrowienia jest powodem do tego aby traktować tę wypowiedź jako modlitwę?


Cytat z Opoka:
///Źródłem różańca jest Pismo święte
Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, bowiem w Piśmie Świętym znajdujemy jego korzenie. Główna część „Zdrowaś Maryjo” przytacza przecież pozdrowienie archanioła Gabriela ze Zwiastowania Maryi (Łk 1, 28). Dalsza część modlitwy jest pozdrowieniem i błogosławieństwem Elżbiety dla Maryi (Łk 1, 42).///

Cytat z Opoki przeczy histori i pochodzeniu rożańca.
A stwierdzenie, że „w Piśmie Świętym znajdujemy jego korzenie” mija się z prawdą.

Dlaczego Marii i różańcowi przypisuje się tak ogromne znaczenie?
Autorytety katolickie uzasadniają to słowami anioła Gabriela: „Raduj się, łaski pełna, Pan z tobą!” Łukasza 1:28, Biblia Poznańska.
Czy Maria zdawała sobie sprawę, że jej rola w poczęciu i narodzinach Jezusa, choć niebywale ważna, niewiele znaczyła w porównaniu z wysokim stanowiskiem, na jakie zostanie wyniesiony Syn, którego urodzi?
Oczywiscie!
Anioł Gabriel powiedział o synie, którego urodzi Maria:
„On będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida (...) jego królestwo nie będzie miało końca”. Łukasza 1:32, 33, BP.

A zatem nie Maria była tu najważniejsza, lecz Syn, którego miała począć - Jezus.
To o nim powiedziano, że będzie wielki i zostanie Królem.

Nic nie wspomniano o ustanowieniu Marii „Królową Różańca świętego”, którego apostołowie nie znali i nie używali.
Niemniej dostąpiła ona, Maria, błogosławieństw, stała się bowiem matką Jezusa.
Nie kierowała się jednak ambicją ani pragnieniem zaszczytów. Cieszyła się, że może być pokorną czcicielką Boga Najwyższego, i to jej wystarczało. O jej potulności i uległości świadczy odpowiedź udzielona Gabrielowi:
„Otom ja służebnica Pańska” Łukasza 1:38, BP.

Maria swym życiem dowiodła, że miała szczerą wiarę i była lojalną i wierną uczennicą  Jezusa Chrystusa,(mimo, że była Jego ziemską matką)  przyłączającą się do współwyznawców w pokornej modlitwie do Boga Wszechmocnego. A pierwsi chrześcijanie jak wskazuje Biblia nie modlili się do Marii, lecz razem z Marią.
Oto ten fragment:
„Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. (14) Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.” Dzieje Apostolskie 1:13, 14 BT.


//Modlitwę „Ojcze Nasz” przekazał uczniom sam Pan Jezus (Mt 6,9), //

I tego należy się chyba trzymać biorąc pod uwagę, że Jezus jest ‘Drogą i Prawdą i Życiem’ (Ew. Jana 14-6) oraz dalszą Jego wypowiedź dotyczącą modlitwy z Ew. Jana 14-13 „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.” Biblia Tysiąclecia.
Jezus powtórzył to też w Ew. Jana 15-16 „aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.”BT.
Czy Jezus wskazuje że Jego mamy prosić?
Nie!
Wyraźnie mówi ‘w imię moje’.

Właśnie tak postępowali jego naśladowcy.
Sam Jezus modlił się do Boga wiele razy. Również Apostołowie zwracali się do Boga poprzez Jezusa a modlitwa ta jest zanotowana w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich.

Nigdzie w Bibli nie znajdujemy wzmianki o tym by ktoś modlił się do Jezusa.
Niektórzy jednak przytaczają dwa fragmenty gdy ludzie zwracali się do Jeusa na potwierdzenie, że jest to modlitwa.
Pierwszy fragment to słowa łotra tuż przed jego śmiercią.
A drugi fragment to słowa jakie wypowiada Szczepan w chwili swej śmierci.
Jednak z analizy Bibli fragmenty te nie wskazują na bezposrednią modlitwę do Syna Bożego.

Wiem że to może byc, że jest bardzo rewolucyjne i trudno się pogodzić z tymi faktami ale mają one umocowanie w Piśmie Świetym.

Każdy decyduje sam czy uwzględnić Pismo, różne niebiblijne interpretacje czy tradycję.

Pozdrawiam


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#4 01.12.2015 09:05:51

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Modlitwa.

Nie wiem dlaczego, ale z moich obserwacji wynika, że dyskusje religijne wyzwalają w ludziach niesamowitą dawkę agresji.
(blog Maxa dla przykładu sad)

Dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest nam brak tolerancji dla wierzeń innych?
Z mojej obserwacji wynika, że szczególnie "nowo-narodzeni" mają skłonności do nietolerancji.
Dlaczego?


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#5 01.12.2015 18:16:42

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Modlitwa.

Zoomboy napisał:

Nie wiem dlaczego, ale z moich obserwacji wynika, że dyskusje religijne wyzwalają w ludziach niesamowitą dawkę agresji.
(blog Maxa dla przykładu sad)

Dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest nam brak tolerancji dla wierzeń innych?
Z mojej obserwacji wynika, że szczególnie "nowo-narodzeni" mają skłonności do nietolerancji.
Dlaczego?

............................................................

Nowonarodzony.
Spotkałem się już z takim określeniem

Kim jest ‘nowonarodzony’?
Wydaje mi się że tak są określani wszyscy ci którzy przystępują do denominacji wyznaniowej Zielonoświatkowców i zostają ochrzczeni w taki sam sposób jak Jezus, przez całkowite zanurzenie w wodzie.

Dlaczego nowonawróceni na tę wiarę nazywają się ‘nowonarodzonymi’?

Prawdopodobnie jest tutaj brany pod uwagę fragment z Ewangelii Jana 3: 3-8.
„A był człowiek spośród faryzeuszy, imieniem Nikodem, jeden z władców żydowskich. 2 Ten przyszedł do niego w nocy i rzekł mu: „Rabbi, wiemy, że jako nauczyciel przyszedłeś od Boga; bo nikt nie mógłby dokonywać tych znaków, których ty dokonujesz, gdyby Bóg nie był z nim”. 3 Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. 4 Nikodem powiedział do niego: „Jak człowiek może się narodzić, gdy jest stary? Przecież nie może po raz drugi wejść do łona swej matki i się narodzić?” 5 Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. 7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się ponownie narodzić. 8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego odgłos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha”.
A szczególnie ten urywek:
< Jezus rzekł do niego: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”.>

To w szczególności ta wypowiedź, te słowa Jezusa, jest chyba uzasadnieniem nazwy ‘nowonarodzony’, której używają Zielonoświatkowcy, dla tych którzy są krótko po chrzcie.

Jest jeszcze kilka innych miejsc w Bibli, które mówia o nowym narodzeniu czy nowym stworzeniu.
Np. 1 Piotra 2:1-2 mówi:

„Odrzućcie zatem wszelkie zło i wszelki podstęp, a także obłudę i zawiść oraz wszelką obmowę 2 i jak nowo narodzone dzieciątka rozwińcie gorące pragnienie nie sfałszowanego mleka mającego związek ze słowem, abyście dzięki niemu rośli ku wybawieniu”

Jednak przeważnie wyrywa się tylko te słowa i fragmenty z Pisma, z kontekstu,  dla wykazania ‘argumentu’.
Dla uzasadnienia tej nazwy.

I tak z Piotra cytowane są słowa:
„i jak nowo narodzone dzieciątka rozwińcie gorące pragnienie nie sfałszowanego mleka mającego związek ze słowem”

Całkowicie pomija się jednak te słowa:
„Odrzućcie zatem wszelkie zło i wszelki podstęp, a także obłudę i zawiść oraz wszelką obmowę”

I folgują sobie tacy ‘nowo’ i ‘staronarodzeni’ i używają na swoje usprawiedliwienie kolejnych fragmentów z Pism, gdzie prorocy posyłani przez Boga do narodu Izraelskiego używali często mocnego języka. I zapominają lub nie chcą wiedzieć z wiadomych względów, że było to w tamtym przypadku uzasadnione, ponieważ prorocy zostali posłani przez Boga i wypowiadali Jego słowa do narodu, który odstępił od Prawa, od prawych zasad i przykazań Boga.

Uzurpowanie sobie takiego samego postępowania oraz wydawannia wyroków w ‘imieniu  Boga’  w czasie gdy Prawo dane za pośrednictwem  Mojżesza nie obowiązuje obecnie ludzi jest wielkim nadużyciem!!

Druga sprawa to tak daleko posunieta psychomanipulacja, że tz. ‘nowonarodzony’ odrzuca wszystko co jest niezgodne z wszczepioną mu doktryną,  nawet jeżeli przeczy to zdrowemu rozsądkowi i jest sprzeczne z przekazem Pisma.

Może ktoś,  kto udziela się na Blogu Maxa zechce skomentować ten mój wywód i jeżeli się mylę sprostować, zaprzeczyć lub potwierdzić czy jest to zgodne z prawdą.

Może sam Max się odezwie?


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
wygląd forum i administracja techniczna Bartłomiej Kozielski
kontakt z właścicielem i administratorem strony forumdetroit@gmail.com