Ogłoszenie

Dear Friends,

It is with a heavy heart that we have decided to retire our beloved Forum Detroit. It has served the Polonia Detroit for over 10 years, and was a source of joy for many. However, after many months of inactivity, the time has come to bid it farewell.

Deepest and warmest thanks to all those who contributed to Forum discussions over the years, either by sharing their thoughts or reading those of others. Your presence and participation served as a building block of this online polish community.

Forum Detroit

#1 01.26.2014 12:01:06

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Co Mówi Biblia?

Rozmowy o religii są trudne i nie każdy chce brać w nich udział czy to ze względów osobistych czy znów z powodu pojawiających się ekspertów i proroków forsujących swoje, często nie podlegające dyskusji zdanie.

Proponuje nowy temat pt.
                                              „CO MÓWI BIBLIA”

Małgosia80 napisała w swoim komentarzu:
//A osobiscie mysle, ze o Bogu, polityce i pogodzie sie nie powinno rozmawiac na takim poziomie.//

Proponuję zatem temat gdzie można śmiało wyrazić swoje opinie i obiecuję w miarę moich możliwości zamieszczać tutaj tematy, które nie będą razić swoim niskim poziomem.

Dziś temat pierwszy. Drażliwy i pełen kontrowersji oraz może się wydawać, że nieskończony. Niektórzy mówia o nim temat ‘zastepczy’. ABORCJAMORDERSTWO NIE NARODZONYCH DZIECI!!

ŻYCIE LUDZKIE CENNY DAR OD BOGA
Zdolność przekazywania życia to wspaniały przywilej, który otrzymał człowiek od Boga. Jednak co roku w następstwie przerywania ciąży świadomie kładzie się kres życiu milionów jeszcze nie urodzonych dzieci.

CZY TO JEST MORALNE?
Niektórzy argumentują, że nie urodzone dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, że żyje, i jest niezdolne do samodzielnego istnienia poza łonem matki. Ale przecież to samo można powiedzieć o noworodku. Po przyjściu na świat jeszcze nie pojmuje, czym jest życie, i nie może dalej istnieć bez stałej opieki. Jeżeli pozbawienie życia nowo narodzonego dziecka niemal wszędzie uznaje się za przestępstwo i robi się wszystko, żeby ratować nie donoszone dzieci, to dlaczego nie mielibyśmy uznawać za przestępstwo odebrania życia dziecku, które się jeszcze nie urodziło? Dlaczego mielibyśmy uważać życie dziecka za święte dopiero po opuszczeniu przez nie łona matki, a nie już wtedy, gdy się jeszcze w nim znajduje?

ŻYCIE LUDZKIE W OCZACH BOGA
Decydujące znaczenie ma w tej sprawie pogląd Boga, który jest Życiodawcą, a nie pogląd człowieka. W oczach Boga życie nie urodzonego dziecka jest drogocenne i nie wolno go lekceważyć. Starożytnemu narodowi izraelskiemu Bóg dał prawo, które wyraźnie chroniło takie życie. Nakładało ono surowe kary, gdyby na przykład w rezultacie bójki między dwoma mężczyznami ucierpiała kobieta brzemienna i doszło do poronienia.
Jeśli ludzie poróżnią się między sobą i dojdzie przy tym do obrażeń ciała niewiasty brzemiennej, która wskutek tego poroni, to sprawca obrażeń powinien - jeśli nie przydarzy się nic poza tym - zapłacić tylko karę, jaką nałoży na niego mąż kobiety brzemiennej i jaką należy zapłacić zgodnie z wyrokiem sędziów. Gdyby jednak doszło do śmierci, zapłaci życiem za życie, Wyjścia 21:22, 23. Biblia Warszawsko-Praska
http://biblia.info.pl/biblia.php
Rzecz przedstawiała się jeszcze gorzej, gdy ktoś rozmyślnie odebrał życie nie narodzonemu dziecku. Według prawa Bożego każde umyślne odebranie życia pociągało za sobą karę śmierci za morderstwo.
Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków; jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci. Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać zabity.    Liczb 35:30, 31. Biblia Tysiąclecia.
http://biblia.info.pl/biblia.php

ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
Bóg pociąga do odpowiedzialności każdego, kto by przez nieuwagę zakłócił normalny rozwój płodu. Jeżeli więc Prawo dane przez Boga uważa przypadkowe pozbawienie życia nie narodzonego dziecka za postępek pociągający za sobą tak poważne konsekwencje, o ileż większą odpowiedzialnością obarcza człowieka za rozmyślne spowodowanie jego śmierci, jak w przypadku przerwania ciąży!  A ponieważ Bóg nie podał w swym prawie z 21 rozdziału Księgi Wyjścia żadnej granicy wieku płodu, więc na nic się zdadzą argumenty, wysuwane w tej sprawie.

PRZERYWANIE CIĄŻY POWSZECHNY ZWYCZAJ W STAROŻYTNOŚCI
W starożytnych Atenach uciekano się do przerywania ciąży, aby regulować przyrost naturalny. „Dobrowolne ograniczanie liczby dzieci było na porządku dziennym czy to przez zapobieganie lub usuwanie ciąży, czy przez dzieciobójstwo”*
Sztuczne poronienia były też rozpowszechnione w cesarstwie rzymskim. Dlaczego? „Kobiety wolały się odznaczać zmysłowym wdziękiem niż urokiem właściwym matkom, pragnienie osobistej swobody zdawało się na ogół kolidować z koniecznością życiową zachowania rasy. Wydaje się, że większość małżeństw ograniczała liczbę dzieci, uciekając się do przerywania ciąży, zabijania niemowląt, stosunku przerywanego i antykoncepcji”.**

[/b]JAKIE BYŁO STANOWISKO PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN?
W jaskrawym przeciwieństwie do tego pierwsi chrześcijanie zdecydowanie opowiadali się przeciwko usuwaniu ciąży. „Przerywanie ciąży i dzieciobójstwo, praktyki dziesiątkujące pogańskie społeczeństwa, wśród chrześcijan były niedozwolone i uchodziły za jednoznaczne z morderstwem”.***
Podczas gdy ograniczanie liczby dzieci było charakterystycznym zjawiskiem społecznym zarówno u starożytnych Greków, jak i Rzymian, gminy chrześcijańskie trzymały się ściśle surowego kodeksu moralności, który uczył szacunku dla świętości życia. Podobnie jak w starożytnym Izraelu, pierwsi chrześcijanie uważali dzieci za błogosławieństwo Stwórcy.
Psalmista mówi: „ Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą”. Psalm 127:3.B.T.
http://biblia.info.pl/biblia.php

TY BOWIEM UTWORZYŁEŚ MOJE NERKI, OCZY TWOJE WIDZIAŁY NAWET MÓJ ZARODEK
Ze Słowa Bożego, Biblii, wyraźnie wynika, że Bóg uznaje, iż nie narodzone dziecko ma prawo do życia. Jak czytamy w Biblii, w Jego oczach płód jest czymś więcej niż tylko bryłką tkanek. Psalmista tak opisał zainteresowanie Boga cudownym rozwojem dziecka:
„Ty bowiem utworzyłeś moje nerki; osłaniałeś mnie w łonie mej matki. Będę cię sławił, gdyż uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający. Dzieła twoje są zdumiewające, o czym dusza moja wie bardzo dobrze. Kości moje nie były ukryte przed tobą, gdy zostałem uczyniony w skrytości, utkany w najgłębszych miejscach ziemi. Oczy twoje widziały nawet mój zarodek, a w twej księdze były zapisane wszystkie jego cząstki — w dniach, gdy się kształtowały i nie było jeszcze ani jednej z nich”. Psalm 139:13-16.PNŚ.
http://biblia.info.pl/biblia.php

Jak wynika z tego opisu istnienie człowieka rozpoczyna się w chwili poczęcia.

  JAKIE JEST STANOWISKO RÓŻNYCH RELIGI I KOŚCIOŁÓW?
Kwestia aborcji pogrąża wiele osób w rozterce natury moralnej, toteż szukają one wskazówek u swych przywódców duchowych. I co od nich słyszą?
  Kościół katolicki zagorzale sprzeciwia się aborcji, ucząc, że życie zaczyna się w chwili poczęcia. Duchowni uczestniczący w życiu politycznym żądają od papieża ekskomunikowania polityków katolickich, którzy głosują za dopuszczalnością przerywania ciąży. Niemniej mnóstwo wyznawców tej religii popiera aborcję i domaga się złagodzenia związanych z nią przepisów.
  Kościół prezbiteriański w USA. Blisko połowa pastorów nie jest przekonanych, iż Biblia potępia przerywanie ciąży. Religia ta oficjalnie wypowiada się za dopuszczalnością tego rodzaju zabiegów.
  Szesnasty Synod Generalny Zjednoczonego Kościoła Chrystusowego postanowił ‛utrzymać w mocy prawo mężczyzn i kobiet do korzystania z odpowiednich środków służących planowaniu rodziny oraz do bezpiecznej, legalnej aborcji jako jednej z jego metod’. #
  Kościół ewangelicko-luterański uważa, iż aborcji „powinno się dokonywać jedynie w ostateczności”, unika jednak nazywania jej „grzechem” lub twierdzenia, że „życie zaczyna się w chwili poczęcia”.
  Zgromadzenie Baptystów Południowych ostro piętnuje usuwanie ciąży. Niemniej przedstawiciel Amerykańskiego Kościoła Baptystów oświadczył: „Nie wszyscy wierni podzielają oficjalne stanowisko Kościoła wobec aborcji. W związku z tym każda osoba ma prawo wyznawać ten pogląd ogółu, który odzwierciedla jej przekonania”.
  W judaizmie panują sprzeczne opinie. Ugrupowanie ortodoksyjne na ogół występuje przeciw aborcji, natomiast Żydzi z odłamu reformowanego i konserwatywnego przeważnie są zwolennikami przerywania ciąży.
  Islam zezwala na przeprowadzenie sztucznego poronienia w ciągu pierwszych 40 dni ciąży tylko wtedy, gdy z jakiegoś powodu zagraża ona życiu matki. Według hadisów płód jest „przez 40 dni formą nasienia, następnie przez podobny okres skrzepem krwi, potem przez zbliżony okres kawałeczkiem ciała, a później  anielski wysłannik wdmuchuje w niego dech życia”.
  Sintoizm oficjalnie nie zajmuje żadnego stanowiska w sprawie aborcji, pozostawiając każdemu swobodę wyboru.
  Nauki głoszone przez hinduistów, buddystów i sikhów wpajają zazwyczaj szacunek dla życia. Nie wdają się oni jednak w spory na temat przerywania ciąży, wierzą bowiem w reinkarnację. Aborcja po prostu przenosi nie narodzone dziecko do innego życia.

**** - Will Durant w książce ‘The Story of Civilization’ Dzieje cywilizacji.
# - Być może stanowisko to zmieniło się w ostatnim czasie.


A jakie jest twoje zdanie w tej sprawie?


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#2 01.26.2014 17:48:32

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Co Mówi Biblia?

Do >nowy<

Wybrałeś dobry temat. Aborcja jest wynikiem nieświadomości wiernych, za co winę ponoszą tylko rodzice przyszłej matki i przyszłego ojca.

„Nauki głoszone przez hinduistów, buddystów i sikhów wpajają zazwyczaj szacunek dla życia. Nie wdają się oni jednak w spory na temat przerywania ciąży, wierzą bowiem w reinkarnację. Aborcja po prostu przenosi nie narodzone dziecko do innego życia”.

Te ostatnie zadania wyjaśniają w łatwy sposób przejście duszy do nowego życia, jednak tutaj nie jest wspomniane, ile czasu i ile potężnej pracy zainwestowały Niebiosa w to nowe wcielenie.
Aborcja jest działaniem przeciwko Prawu Bożemu: „Nie zabijaj”.

Offline

 

#3 01.26.2014 18:09:42

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Co Mówi Biblia?

Przecież bóg tak chciał! Tak ich "zaprogramował"! Czy też ja coś przegapiłem?
LN, "you can't have your cake and eat it", czyli nie możesz zmieniać swej filozofii/przekonań zależnie od kontekstu dyskusji.
Bóg (twoim zdaniem) zaprogramował duszę, która z kolei rządzi poczynaniami człowieka, czy nie tak?
Wiec w jaki sposób możemy przypisywać komukolwiek winę?
Niebiosa nie posługują się żadną ze znanych człowiekowi zasad fizyki, nie możemy wiec mówić o "potężnej pracy i takimże czasie".
W obecnym stanie dostępnej człowiekowi wiedzy nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Przyjmujemy to "na wiarę", czyli za cud.
Cuda aby zaistnieć nie wymagają praw rządzących wszechświatem. Pstryk i zrobione, a może nawet milion razy szybciej.


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#4 01.26.2014 18:34:26

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Co Mówi Biblia?

Do >Zoomboy<

Tak, wiele przegapiłeś. Gdybyś uważniej czytał posty, wtedy nie pisałbyś o mojej zmiennej filozofii lub o moich zmiennych przekonaniach. Starasz się mi teraz wmówić, że — moim zadaniem — Bóg programuje duszę. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem.

Offline

 

#5 01.26.2014 19:16:24

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Co Mówi Biblia?

Och...
Bądź cierpliwy, nie jestem "zawodowcem" wink
Koń ma cztery kończyny a potknąć się mu zdarza.

Ustalmy fakty...

Dusza rządzi (kieruje poczynaniami) człowieka, prawda?
Wiec jest nadrzędną w stosunku do ciała, prawda?
Czy zarzucisz mi brak logiki, jeśli stwierdzę, że jedynie "programowanie" duszy ma jakikolwiek sens.
Programowanie człowieka jest zwykłą starta czasu.

Nie pusz się więc, tylko przypomnij smile
Temat religii kiedyś zawierał 2 - 3 zdania, za Twoją przyczyną rozrósł się jak ciasto drożdżowe. smile
Czy pozwolisz aby zostało zakalcem? sad


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#6 01.27.2014 07:29:57

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Co Mówi Biblia?

LN
Z Twojego postu wybrałem tylko pierwsze i ostatnie zdanie, które swoim tematem nawiązują do meritum.

I
//Wybrałeś dobry temat. Aborcja jest wynikiem nieświadomości wiernych, za co winę ponoszą tylko rodzice przyszłej matki i przyszłego ojca.//

Wyobrażam sobie trzydziestoletnią kobietę i jej męża, których rodzice są odpowiedzialni za dokonanie aborcji.
Wydaje mi się że to jest dość błędne rozumowanie obarczać innych za swoje czyny.

II
//Aborcja jest działaniem przeciwko Prawu Bożemu: „Nie zabijaj”.//

I tu się z Tobą zgadzam.
Mam nadzieję, że wyjaśnisz Twoje stanowisko w jaki sposób rodzice są odpowiedzialni za dorosłe dzieci?

Ps.
Jedna uwaga:
Wiem, że masz misję i jak to bywa u misjonarzy często trudno ich zrozumieć. Przemierzają nowe terytoria i są pionierami na danym terenie. Misjonarze działają też na pewnych ściśle określonych obszarach, proszę zatem trzymaj się wyznaczonych obszarów (tematu) w przeciwnym wypadku możesz natknąć się na ludożerców, którzy bez skrupułów nagotują wody pod kociołkiem.  smile


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#7 01.28.2014 21:42:11

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Co Mówi Biblia?

WIERNOŚĆ
Wierność małżeńska.
Co mówi Biblia?

„Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu u wszystkich, a łoże małżeńskie — niczym nie skalane”. Hebrajczyków 13-4.
Powszechnie uważa się, że mąż i żona powinni utrzymywać kontakty seksualne tylko między sobą. Taki pogląd na wierność małżeńską jest zgodny z Biblią.
Biblia otwarcie i bez pruderii mówi o życiu płciowym. W Księdze Przysłów 5:18, 19 czytamy: „Niech twe źródło wody będzie błogosławione i raduj się żoną twej młodości, miłą łanią i uroczą kozicą. Niechaj zawsze upajają cię jej piersi. Obyś stale się rozkoszował jej miłością”.
Określenie „źródło wody” odnosi się do źródła zadowolenia seksualnego. Jest ono błogosławione, ponieważ romantyczna miłość oraz rozkosz płynąca ze współżycia z partnerem małżeńskim to dary od Boga. Jednakże taka zażyłość jest dopuszczalna tylko w obrębie małżeństwa. Dlatego Salomon, król starożytnego Izraela i pisarz Księgi Przysłów, pyta retorycznie: „Czemuż to, mój synu, miałbyś się rozkoszować obcą kobietą lub obejmować piersi cudzoziemki?” Księga Przysłów 5-20.
W dniu ślubu mężczyzna i kobieta uroczyście przyrzekają sobie miłość i wierność. Niestety, wiele małżeństw rozpada się z powodu zdrady.
Mnóstwo ludzi  świadomie angażuje się w związki pozamałżeńskie. Jeśli twoje małżeństwo ma być udane, musisz pamiętać o wyłącznym oddaniu dla partnera.
Co to oznacza?
Chociaż utrzymywanie przyjaznych kontaktów z mężczyznami i kobietami jest czymś normalnym, to jednak twój współmałżonek ma największe prawo do twego czasu, uwagi i uczuć. Każda znajomość, z powodu której pozbawiasz go czegoś, co mu się słusznie należy, i dajesz to komuś innemu, jest formą niewierności, nawet jeśli nie dochodzi do żadnych kontaktów seksualnych.
W jaki sposób mogłoby dojść do takiej niewierności?
Gdy zrodzą się romantyczne uczucia, nie próbuj sobie wmawiać, że nic się nie dzieje. ‛Serce jest zdradliwe’ — ostrzega Księga Jeremiasza 17:9. Jeżeli jesteś w bliskiej przyjaźni z osobą płci odmiennej, zastanów się: „Jak reaguję, gdy inni pytają mnie o tę znajomość — czy zaczynam się tłumaczyć albo próbuję ukryć całą sprawę? Jak bym się czuł lub czuła, gdyby mój współmałżonek przypadkiem usłyszał nasze rozmowy? A co wtedy, gdyby on utrzymywał z kimś podobną przyjaźń?”
Niestosowna zażyłość z osobą trzecią może doprowadzić do rozpadu małżeństwa, ponieważ bliskość emocjonalna toruje drogę do bliskości cielesnej. Ale nawet jeśli nie zostanie popełnione cudzołóstwo, ciężko jest naprawić szkody wynikłe z utraty zaufania.
Znajomości z osobami płci odmiennej utrzymuj we właściwych granicach. Jeżeli czujesz, że kontakty z kimś zagrażają twojemu małżeństwu, niezwłocznie je ogranicz albo zerwij. Biblia mówi: „Roztropny, ujrzawszy nieszczęście, kryje się” Przysłów 22-3.
Stwórca postanowił, że małżeństwo będzie najściślejszym związkiem między dwojgiem ludzi. Zapowiedział, że mąż i żona „staną się jednym ciałem” Rodzaju 2:24. Miało ich łączyć nie tylko pożycie seksualne, lecz także silna więź uczuciowa, wzmacniana przez niesamolubne oddanie, zaufanie i wzajemny szacunek. Warto zatem trzymać się powyższych zasad, by chronić swe małżeństwo przed szkodami, jakie powoduje niewierność w sferze myśli i uczuć.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#8 01.28.2014 21:44:58

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Co Mówi Biblia?

Mam nadzieję, że w kolejnym temacie wypowiedzą się również nasze Forumowiczki.
smile


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
wygląd forum i administracja techniczna Bartłomiej Kozielski
kontakt z właścicielem i administratorem strony forumdetroit@gmail.com