Ogłoszenie

Dear Friends,

It is with a heavy heart that we have decided to retire our beloved Forum Detroit. It has served the Polonia Detroit for over 10 years, and was a source of joy for many. However, after many months of inactivity, the time has come to bid it farewell.

Deepest and warmest thanks to all those who contributed to Forum discussions over the years, either by sharing their thoughts or reading those of others. Your presence and participation served as a building block of this online polish community.

Forum Detroit

  • Index
  •  » Religia
  •  » Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

#1 10.30.2014 18:16:44

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Jaka jest nadzieja dla umarłych?
Dawno temu Hiob zapytał: „Czy zmarły ożyje?”
Może już sam się nad tym zastanawiałeś. Co byś sobie pomyślał, gdybyś się dowiedział, że jest możliwość ponownego połączenia się z bliskimi tu na ziemi, w dodatku w idealnych warunkach?
W Biblii dano następującą obietnicę: „Umarli twoi będą żyć (...) Powstaną”. Izajasza 26-19. Ponadto czytamy w niej: „Sami sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają na niej na zawsze”; Psalm 37-29.
Chcąc naprawdę zaufać takim obietnicom, trzeba by najpierw otrzymać odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: Dlaczego ludzie umierają? Gdzie są umarli? Skąd można mieć pewność, że znowu będą żyli?
Biblia wyraźnie mówi, że Bóg wcale nie chciał, żeby ludzie umierali. Stworzył pierwszą parę ludzką, Adama i Ewę, i umieścił ich w ziemskim raju zwanym Edenem. Mieli wydawać na świat dzieci i rozprzestrzenić to rajskie mieszkanie na cały nasz glob.
Adam i Ewa nie docenili jednak życzliwości Bożej. Postąpili samowolnie i musieli ponieść zasłużoną karę. Bóg powiedział do Adama: „Powrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i do prochu powrócisz” Rodzaju 3-19. Dopóki Adam nie został stworzony, w ogóle nie istniał; był prochem, toteż za nieposłuszeństwo, to znaczy za grzech, został skazany na powrót do prochu, to jest do stanu niebytu.
Śmierć jest więc kresem życia. Biblia tak unaocznia przeciwieństwo między jednym a drugim: „Bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem, którego Bóg udziela, jest życie wieczne” Rzymian 6-23.
Księga ta wskazuje, że śmierć jest stanem całkowitej nieświadomości: „Żyjący są świadomi tego, że umrą; ale umarli — ci nie mają żadnej świadomości” Kaznodziei 9-5. Dowiadujemy się z niej, co się dzieje w chwili śmierci człowieka: „Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego” Psalm 146:3-4, Biblia warszawska.
Gdy grzech i śmierć pojawiły się na świecie, Bóg jednak ujawnił, że zamierza przywrócić życie zmarłym przez zmartwychwstanie. Pismo Święte mówi o Wszechmocnym: „On nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych, bo dla Niego wszyscy żyją” Łukasza 20:37- 38.
Bóg Wszechmocny nie tylko potrafi, lecz po prostu pragnie wskrzesić ludzi, którzy Jego zdaniem na to zasługują. Sam Jezus Chrystus powiedział: „Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, gdy wszyscy, co są w grobowcach pamięci, usłyszą jego głos i wyjdą” Jana 5:28- 29.
Gdy zmarł przyjaciel Jezusa, Łazarz Jezus gdy dowiedział się o tym udał się do jego domu, Łazarz już od czterech dni nie żył. Mimo wielkiego strapienia jego siostra Marta dała wyraz swej nadziei, mówiąc: „Wiem, że wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Jezus zaś poszedł do grobu, kazał odsunąć kamień i zawołał: „Łazarzu, wyjdź!” I zmarły wyszedł! Jana 11:11-44.
W jakim stanie był Łazarz w ciągu tych czterech dni od chwili śmierci? Nic nie wspomniał o tym, że zażywał błogości w niebie albo że cierpiał męki w piekle, a chyba by to uczynił, gdyby rzeczywiście tam przebywał. Łazarz był całkiem nieświadomy, martwy, i gdyby Jezus nie przywrócił mu życia, pozostałby w takim stanie aż do „zmartwychwstania w dniu ostatecznym”.
Pomimo nadziei na zmartwychwstanie śmierć może pogrążyć w głębokim smutku. Abraham wierzył, że jego żona znowu będzie żyć, a jednak czytamy, iż „Abraham przybył tam obchodzić żałobę po Sarze i ją opłakiwać” Rodzaju 23-2. A jak się zachował Jezus? Po śmierci Łazarza „jęknął w duchu i się strapił”, a zaraz potem ‛popłynęły mu łzy’ Jana 11:33 - 35. Kiedy więc umiera ktoś bliski, płacz wcale nie jest oznaką słabości.
Szczególnie bolesnym przeżyciem dla matki jest śmierć dziecka. Biblia przyznaje, że matka może odczuwać gorzki smutek Oczywiście jest to też ciężkim przeżyciem dla pogrążonego w smutku ojca. „Obym to ja był umarł zamiast ciebie”, lamentował Dawid po śmierci swego syna Absaloma. 2 Samuela 18-33.
Kto jednak mocno wierzy w zmartwychwstanie, tego nie przytłoczy nieutulony smutek. Jak mówi Biblia, ‛nie będzie się smucił jak drudzy, którzy nie mają nadziei’ 1 Tesaloniczan 4-13. Raczej zwróci się do Boga w modlitwie, i zaufa co mówi Pismo Święte: „ i mam w Bogu nadzieję, (....), że nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych”. Dzieje 24-15.http://media.kunst-fuer-alle.de/img/41/m/41_00431969.jpg


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#2 10.30.2014 18:21:59

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

I nie przeczę, że nie jestem sympatykiem Halloween o którym nawet nie wspominam w powyższym poście.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#3 10.30.2014 19:16:09

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Miałem akurat rozpocząć nowy watek na temat Halloween ale dzięki Nowemu myślę że mogę się przyłączyć do tego wątku. Otóż moje spostrzeżenia po obejrzeniu Wiadomości z Polski i komentarzy jakie słyszałem od Ks. Tomasza na ten temat  .(Księża Chrystusowcy) Według mnie to jest temat na długą dyskusję z jednej strony to jest tradycja popularna w Stanach od lat i w Polsce też szybko się rozprzestrzenia. To w większości zabawa dla dzieci a od rodziców zależy jak pokierują z przebraniem. Pamiętam mój najmłodszy syn sam sobie wybrał maskę prezydenta Clintona i tak był przebrany miał uciechę i chodził od domu do domu. I co złego w tym ? Dzieci bawią się swoją świadomością . W Polsce tez próbuje się to zatrzymać te obchody ale myślę już za późno... Kościół za późno wszedł w to aby zapobiec temu...


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

#4 10.30.2014 19:26:17

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Nowy
Chciałbym mieć taką wiarę  w Biblię jak Ty ....


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

#5 10.30.2014 20:15:11

ak
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 3134
Serwis

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Moja wiara byłaby żadna gdybym nie wierzyła w zmartwychwstanie.


"Friends are flowers in the garden of life"

Offline

 

#6 03.29.2015 18:42:16

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Dziś według żydowskiego kalendarza 9 Nisan Jezus wjechał tryumafalnie do Jerozolimy.

(1) Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów (2) i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! (3) A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. (4) Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: (5) Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. (6) Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. (7) Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. (8) A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. (9) A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! (10) Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest? (11) A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. (12) A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. (13) I rzekł do nich: Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców. (14) W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich. (15) Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie - widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna Synowi Dawida - oburzyli się (16) i rzekli do Niego: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? (17) Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował."Mateusz 21-1-17 BT.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#7 03.29.2015 19:17:31

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Część z tego słyszałem dzisiaj ...


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

#8 03.30.2015 17:28:56

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

W dniu 10 Nisan*, po wejściu do świątyni, Jezus reaguje na to, co dostrzegł tam poprzedniego popołudnia. Zaczyna ‛wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni i przewraca stoły wymieniających pieniądze, a także ławy sprzedających gołębie i nikomu nie pozwala przenieść sprzętu przez świątynię.
Potępia tych złoczyńców, mówiąc: „Czyż nie jest napisane: ‚Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów’? Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców” . Ew.Marka 11:15-17.
Jezus postępuje podobnie jak trzy lata wcześniej, w roku 30, kiedy to wszedł do świątyni w czasie Paschy. Tym razem jednak wypowiada surowsze potępienie. Obecnych tam handlarzy nazywa „zbójcami”.
Są tacy, ponieważ żądają wygórowanych sum od ludzi potrzebujących kupić zwierzęta ofiarne. Kiedy naczelni kapłani, uczeni w piśmie i przedniejsi z ludu dowiadują się, co Jezus czyni, ponownie szukają sposobu, by go zgładzić. Ale nie wiedzą, jak to zrobić, wszyscy bowiem, zdumieni jego nauką, garną się do niego, żeby go słuchać.
Jezus dalej naucza w świątyni. Oznajmia: „Nadeszła godzina, żeby Syn Człowieczy został otoczony chwałą”.
Wie, że ma przed sobą zaledwie kilka dni ludzkiego życia. Mówi o ziarnie pszenicy, które musi obumrzeć, aby przynieść plon nawiązuje w ten sposób do własnej śmierci, umożliwiającej innym życie wieczne, a następnie kieruje do słuchaczy zaproszenie:
„Jeśli ktoś chce mi usługiwać, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. (...)”  Ew. Jana 12:23-26.
Świadomy, że za cztery dni umrze męczeńską śmiercią, Jezus mówi:
„Teraz dusza moja jest strapiona i co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie z tej godziny”.
Nie może jednak uniknąć tego, co go czeka. Dodaje:
„Ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”.
Jezus godzi się na wszystko, co postanowił Bóg. W całym swym postępowaniu jest zdecydowany podporządkować się Jego Boga  woli i w końcu ponieść ofiarną śmierć. Pozostawił nam wspaniały przykład posłusznego spełniania woli Bożej.
Jezus prosi w modlitwie: „Ojcze, otocz chwałą swoje imię”.
Ku zdumieniu tłumu zebranego w świątyni rozlega się głos z nieba:
„Już otoczyłem je chwałą i jeszcze je chwałą otoczę”.
Jezus, Wielki Nauczyciel wyzyskuje tę sposobność, by wyjaśnić, po co zabrzmiał ten głos, wyjawia też skutki swej śmierci i powody, dla których obecni powinni w niego wierzyć. Minione dwa dni niewątpliwie były dla Jezusa bogate w wydarzenia. Ale decydujący dzień jest jeszcze przed nim.

Na podstawie Ew. Jana 12:20-50.

* Nisan to nazwa pierwszego miesiąca księżycowego w żydowskim kalendarzu religijnym, używana po niewoli babilońskiej. Przypadał on częściowo na marzec i częściowo na kwiecień.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#9 06.08.2015 11:44:56

salava
Niemowa
Zarejestrowany: 06.08.2015
Posty: 9

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Czy to coś jest źle jak ja odmawiam różaniec jeden raz dziennie zawsze na koniec dnia ? To jest złe czy można to jakoś przeżyć. Co macie do powiedzenia na ten temat ? Bo chciałbym się dowiedzieć opinii odnośnie tego typu modlitwy. Co wy o tym sądzicie.

Offline

 

#10 06.08.2015 19:55:45

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

salava napisał:

Czy to coś jest źle jak ja odmawiam różaniec jeden raz dziennie zawsze na koniec dnia ? To jest złe czy można to jakoś przeżyć. Co macie do powiedzenia na ten temat ? Bo chciałbym się dowiedzieć opinii odnośnie tego typu modlitwy. Co wy o tym sądzicie.

A dlaczego szukasz odpowiedzi na tak ważne kwestie jak wiara i jej praktykowanie na Portalu społecznościowym?

Może zasięgnij rady w Bibli, histori i tradycjach lub zapytaj pastora czy księdza.

Skoro piszesz " ja odmawiam różaniec jeden raz dziennie zawsze na koniec dnia" to pewnie ta religijna praktyka została Ci przekazana przez kogoś i ma mocna podstawy w Twojej wierze.

Czyżbyś miał watpliwości?


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#11 06.09.2015 20:33:40

JCP
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.13.2009
Posty: 3520

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

salava, chyba spisujesz sie na piatke skoro odmawiasz rozaniec codziennie.

Offline

 

#12 06.09.2015 20:46:34

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

big_smile i big_smile


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 
  • Index
  •  » Religia
  •  » Rozważania o życiu i śmierci. Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
wygląd forum i administracja techniczna Bartłomiej Kozielski
kontakt z właścicielem i administratorem strony forumdetroit@gmail.com