Ogłoszenie

Dear Friends,

It is with a heavy heart that we have decided to retire our beloved Forum Detroit. It has served the Polonia Detroit for over 10 years, and was a source of joy for many. However, after many months of inactivity, the time has come to bid it farewell.

Deepest and warmest thanks to all those who contributed to Forum discussions over the years, either by sharing their thoughts or reading those of others. Your presence and participation served as a building block of this online polish community.

Forum Detroit

#1 04.30.2014 16:12:05

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

O świętych...

Jestem ciekaw opinii Noweg, który bezapelacyjnie ma pośród forumowiczów największą wiedzę na temat Pisma Świętego i Madmaxa, który jest wyznawcą chrześcijaństwa w innej denominacji niż rzymscy katolicy, na temat "fast line" kanonizacji.
Co mówi biblia i inne chrześcijańskie religie na temat świętych?

Czy rzeczywiście ktoś kto żył pośród nas może być, ot tak szast-prast, uznany świętym i to tylko na podstawie zeznań dwóch złożonych bólem osób?

Większość katolików zgodzi się, że Kościół potrzebuje zarówno świętych, jak i świętych papieży. Jednak przed kanonizacją błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II pojawiły się opinie, według których Kościół nie powinien tak szybko ogłaszać świętymi papieży.

Zdecydowanie, ja jestem w mniejszości owych katolików i uważam, że potrzebujemy BOGA o wiele bardziej niż gwardii świętych.
Modlenie się do "świętych" jest w mojej opinii czymś w rodzaju korupcji.
Czy "święty" może wstawić się za nami u Boga, nawet jeśli nie byliśmy "stright arrow"?
Jeśli tak, to jaki sens ma przestrzeganie Bożych Przykazań, przecież święty któremu zapalimy większą świeczkę, pomoże nam, prawda?


Jeśli nie mam większego oporu przy uznaniu Maximiliana Kolbe za świętego, człowieka który poświecił swoje życie w zamian za życie obcego mu człowieka, tak mam wiele oporów w nadaniu tego miana papieżowi, który żył pośród nas.

Czy ci którzy mieli szczęście dotknąć JPII są w jakimś sensie uprzywilejowani, są ponad tymi, którzy takiego zaszczytu nie doznali?
Czy są na tzw. "fast track" do raju?

Czy każdy może zostać świętym?

http://i1117.photobucket.com/albums/k588/Zoomboymi/Forum/fb1c9bfc-690c-4118-b16b-3387401f73be_zps28afb592.png

Dyskusja nie jest grzechem, zachęcam...


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#2 04.30.2014 22:35:57

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: O świętych...

Ciekawy temat!
Warty zastanowienia i odpowiedzi ale dziś już zbyt późno.


https://farm3.staticflickr.com/2545/3717931114_d411118519.jpg

Kto decyduje?


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#3 05.01.2014 04:10:08

ak
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 3134
Serwis

Re: O świętych...

Zoomboy,
Każdy moze zostać świętym, Ty tez. I wcale nie musisz być wyniesiony na ołtarze.


"Friends are flowers in the garden of life"

Offline

 

#4 05.01.2014 12:52:58

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: O świętych...

Zoomboy napisał:
""Jestem ciekaw opinii Noweg, który bezapelacyjnie ma pośród forumowiczów największą wiedzę na temat Pisma Świętego i Madmaxa, który jest wyznawcą chrześcijaństwa w innej denominacji niż rzymscy katolicy, na temat "fast line" kanonizacji.
Co mówi biblia i inne chrześcijańskie religie na temat świętych?""
................................................................................................................

Trochę przesadzasz z ta 'największą wiedzą na temat Pisma Świetego'.
To że Pismo jest mi bliskie nie przeczę, jednak czytając i studjując Pismo wciąż na nowo odkrywam coś nowego.

Ale do tematu:

Ja, Jan, słyszałem to wszystko i widziałem. A kiedy przestałem już słuchać i patrzeć, upadłem do stóp aniołowi, który mi to wszystko ukazał, aby się mu pokłonić. (9) Lecz on powiedział do mnie: Nie czyń tego, bo ja również jestem sługą, podobnie jak ty, twoi bracia, prorocy i wszyscy, którzy przestrzegają słów tej księgi. Bogu samemu oddaj cześć! Apokalipsa 22: 8-9 Biblia Warszawsko Praska.


Święci. Temat rozległy i wzbudzający wiele emocji.

Jak napisać coś na ten temat i nie spotkać się ze sprzeciwem, tych którzy pokładają swoją wiarę w tz. świętych?

Jak nie obrazić uczuć religijnych, które często biora górę nad faktami przeczącymi całkowicie wierze?

W okresie kanonizacji papieża Jana Pawła II  jak nie urazić jego wyznawców?

To bardzo trudne, zawsze się znajdzie ktoś, kto się nie zgodzi, ktoś obrażony i urażony do żywego, ktoś kto będzie obstawał przy swoich wierzeniach, poglądach.

Jedynym ‘Przewodnikiem’ w takich wypadkach powinna być Biblia.
Słowo Boga do ludzi, w którym z cała pewnością można znaleźć odpowiedź dot. świętych.
Biblia powinna załagodzić spory i być 'rozjemcą i autorytetem'.

Według nauki rzymskokatolickiej świętymi są zmarli, którzy przebywają teraz z Chrystusem w niebie i cieszą się uznaniem Kościoła za swą wielką świątobliwość i cnotę.
W „Trydenckim symbolu wiary” powiedziano, że trzeba zanosić błagania do świętych jako orędowników u Boga oraz otaczać czcią ich relikwie i wizerunki. Również wyznawcy innych religii błagają świętych o pomoc. Niektóre religie nauczają, że wszyscy ich wyznawcy są święci i wolni od grzechu.

..............................
Max napisał na swoim Blogu:
Ty też możesz być Świętym.
Co nas wszystkich łączy?. Otóż według Biblii  jesteśmy Świętymi  1 Koryntian 1:2. Mówiąc językiem biblijnym, „święci” są ciałem Chrystusa, chrześcijanami, kościołem. Wszyscy chrześcijanie są postrzegani jako święci. Wszyscy chrześcijanie są świętymi i są również tymi, którzy są powołani, aby być świętymi. 1 Koryntian 1:2 określa to w jasny sposób: „Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości…”. Słowa „poświęcony” i „święty” pochodzą z tego samego greckiego rdzenia co słowo powszechnie tłumaczone jako „święci”. Chrześcijanie są święci ze względu na swoją relację z Jezusem Chrystusem. Chrześcijanie są powołani do bycia świętymi, aby ich codzienne życie coraz bardziej dopasowywało się do pozycji, którą mają w Chrystusie. To jest biblijny opis i powołanie świętych. W Biblii, każdy kto przyjął Chrystusa przez wiarę jest świętym. W Biblii święci są powołani, aby czcić i wielbić tylko Boga i modlić się tylko i wyłącznie do Niego.
http://odnalazlem.blogspot.com/

...............................................
Czy to możliwe, żeby wszyscy wyznawcy jakiejś religii byli święci i tym samym wolni od grzechu?
Nie ulega wątpliwości, że w I wieku wszyscy członkowie zboru chrześcijańskiego byli święci. Można o tym przeczytać w 1 Koryntian 14:33 – 34 „albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych” Biblia Warszawska.
2 Koryn 1:1 „ Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai:”
2 Korynt. 13:13, „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”

Do kogo odnosi się używane w Biblii greckie słowo tłumaczone na „święty”?
Dzieło An Expository Dictionary of New Testament Words Słownik objaśniający wyrazy Nowego Testamentu tak wypowiada się na ten temat:
„Użyte w liczbie mnogiej w odniesieniu do wierzących, obejmuje ich wszystkich i nie wskazuje wyłącznie na osoby charakteryzujące się wyjątkową świętością ani na zmarłych, którzy za życia dokonali jakichś nadzwyczajnych czynów”.
W I wieku n.e. apostoł Paweł nazywał świętymi wszystkich współczesnych mu chrześcijan. Napisał na przykład list „do zboru Bożego, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi w całej rzymskiej prowincji Achai” 2 Koryntian 1:1.
Inny list skierował „do wszystkich, którzy są w Rzymie jako umiłowani Boży, powołani, aby być świętymi” Rzymian 1:7.
Ci święci oczywiście jeszcze żyli, nie odznaczali się też szczególnymi cnotami, które wynosiłyby ich ponad resztę wierzących.
Ze Słowa Bożego Biblii wynika, iż świętym nie może nikogo uczynić żaden człowiek czy instytucja. W Biblii czytamy: „Bóg nas wybawił i powołał świętym powołaniem nie ze względu na nasze uczynki, lecz ze względu na swe własne zamierzenie oraz życzliwość niezasłużoną” 2 Tymoteusza 1:9.

Tak więc uświęcenie następuje za sprawą Boga, który zgodnie ze swym zamierzeniem powołuje daną osobę, okazując jej niezasłużoną życzliwość.
To właśnie na podstawie nowego przymierza, które zawarł Jezus ze swymi uczniami – apostołami święci są jedną ze stron „nowego przymierza”. Przelana krew Jezusa Chrystusa uprawomocniła je i uświęciła jego uczestników.

Niektórzy ludzie wierzą, że „święci” mogą udzielać szczególnych mocy, wiele osób modli się do nich o wstawiennictwo lub traktuje ze czcią ich relikwie.
Czy jest to zgodne z Biblią?

W Kazaniu na Górze Jezus nauczył swych naśladowców, jak przybliżać się do Boga. Powiedział: „Macie więc modlić się w ten sposób: ‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię’” Mateusza 6:9.
Według tego wzoru, polecenia modlitwy należy kierować wyłącznie do Boga.
Niektórzy teolodzy próbują uzasadnić naukę o wstawiennictwie świętych, cytując werset z Listu do Rzymian 15:30, gdzie czytamy:
„Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga” Rzym 15-30 Biblia Warszawska.

Czy Paweł rzeczywiście mówi tu wierzącym, by modlili się do niego lub powoływali się na jego imię w modlitwach do Boga?
Nie.
Biblia wprawdzie zachęca nas do modlenia się za prawdziwych świętych, ale nigdzie nie nakazuje, byśmy modlili się do nich albo przez nich.

Niemniej Bóg wyznaczył Pośrednika, poprzez którego mamy się do Niego modlić.
Jezus Chrystus powiedział:
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”.
Dodał też: „O cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to uczynię, żeby Ojciec był otoczony chwałą w związku z Synem. Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię”  Ew.Jana 14:6, 13 i 14.
W Biblii czytamy:
„Dlatego też może zbawiać wszystkich, którzy kiedykolwiek żyć będą, byleby tylko zechcieli zbliżyć się do Boga przez Niego. On bowiem żyje po to, aby wstawiać się za nami. „ Hebrajczyków 7:25 Biblia Warszawsko Praska.

Skoro Jezus chętnie ujmuje się i ‘wstawia’  za tymi, którzy zechcą zbliżyć się do Boga, dlaczego wyznawcy wielu religii chrześcijańskich  tak często wzywają świętych?
W książce The Age of Faith (Era wiary) historyk Will Durant stara się wyjaśnić pochodzenie tego zwyczaju. Najpierw wspomina, że ludzie odczuwali bojaźń przed Wszechmocnym Bogiem, a Jezus wydawał się bardziej przystępny. Potem jednak pisze: „Mało kto śmiał rozmawiać z Jezusem twarzą w twarz, zdając sobie sprawę z jawnej sprzeczności swych czynów. (...) Rozsądniejszym wydawało się więc kierowanie modlitw i próśb o wstawiennictwo u Chrystusa do jakiegoś świętego, który dzięki kanonizacji miał zapewnione miejsce w niebie”.
Ale czy takie rozumowanie jest poprawne?
Biblia uczy, że w modlitwie do Boga za pośrednictwem Jezusa możemy mieć „swobodę mowy oraz przystęp z ufnością”. Psalmista Dawid ufnie rzekł do Niego: „Ty, który wysłuchujesz modlitwę — do ciebie przyjdzie wszelkie ciało ludzkie” Psalm 65:2.
Bóg nie udziela swej mocy przez świętych ustanowionych przez ludzi, relikwie czy obrazy.Jedynym pośrednikiem jest Jego Pierworodny Syn Jezus Chrystus.
„Jeden jest bowiem Bóg, jeden jest także Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,”  List do Tymoteusza 2-5. Biblia Warszawsko Praska.
Nie ulega zatem wątpliwości, że swoje modlitwy mamy zanosić jedynie do niebiańskiego Ojca za pośrednictwem Jezusa. Ta prawda opiera się na jednej z fundamentalnych zasad biblijnych.
Raz jeszcze przytoczę pewien fragment z Apokalipsy, Objawienia 22:8-9.
„Ja, Jan, słyszałem to wszystko i widziałem. A kiedy przestałem już słuchać i patrzeć, upadłem do stóp aniołowi, który mi to wszystko ukazał, aby się mu pokłonić. (9) Lecz on powiedział do mnie: Nie czyń tego, bo ja również jestem sługą, podobnie jak ty, twoi bracia, prorocy i wszyscy, którzy przestrzegają słów tej księgi. Bogu samemu oddaj cześć!”
Anioł wysłannik Boga znał Prawo Boże, które mówiło wyraźnie:

„Potem zaczął Bóg wypowiadać słowa: (2) Ja jestem Jahwe, Bóg twój, który cię wywiódł z Egiptu, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał, oprócz Mnie, żadnych bogów. (4) Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył, gdyż Ja, Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia tak będzie z tymi, którzy Mnie nienawidzą; (6) natomiast aż po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują i zachowują moje przykazania.” Księga Wyjścia 20:1-6. Biblia Warszawsko – Praska.    http://biblia.info.pl/biblia.php

Nie chcę jak napisałem na poczatku obrażać religijnych uczuć kogokolwiek. Wprost przeciwnie. Jednak szanując je mam prawo wyrazić własne, odmienne zdanie na ten temat. 
Jeżeli ktoś nie zgadza się z tym komentarzem niech uzasadni na podstawie Pisma, że popełniam błąd.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#5 05.01.2014 14:33:48

madmax
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.09.2007
Posty: 4409

Re: O świętych...

a oto moje zdanie chodz nie jestem ekspertem ale moge wtracic swoje trzy grosze
http://odnalazlem.blogspot.com/2014/04/ … ietym.html

krecilem krotki material dla TP i moim zdaniem trudno bylo znalesc osobe , ktora by powiedziala cos konkretnego odnosnie JP2 oprocz frazesow i zwrotow , mow rodem z epoki wczesnego Gierka. Malo kto kiedykolwiek cos przeczytal co
bylo napisane przez Papieza


"Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi."

Offline

 

#6 05.02.2014 10:41:10

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: O świętych...

Nie ten watek, ale mam pytanie...
Jak wywiad, z powiedzmy, członkami forum wyglądałby?
Tyłem, czy papierowe torby na główkach?
A może modulowany głos i "mroczki" na twarzach? wink


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#7 05.02.2014 12:54:22

madmax
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.09.2007
Posty: 4409

Re: O świętych...

smile  Wszyscy mieli by aureole nad glkowami


"Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi."

Offline

 

#8 05.02.2014 23:18:20

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: O świętych...

madmax napisał:

smile  Wszyscy mieli by aureole nad glkowami

A może byłoby tak?

http://static.polskieradio.pl/445ac8c0-b8a2-4a59-92eb-876532752f2e.file

lol


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#9 05.02.2014 23:21:56

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: O świętych...

madmax napisał:

smile  Wszyscy mieli by aureole nad glkowami

A może byłoby tak?

http://gadget-master.pl/eng_pl_Anonymous-mask-Guy-Fawkes-V-for-Vendetta-mask-YELLOW-532_3.jpg

lol


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#10 05.03.2014 04:16:46

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: O świętych...

@4 - dzięki.


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#11 06.10.2014 19:18:39

madmax
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.09.2007
Posty: 4409

Re: O świętych...

Zastanawiam sie skad ten tytul 

Modlitwa aby sw Jozef znalazl meza

http://www.deon.pl/religia/w-relacji/ci … -meza.html

Święty Józefie przeczysty Stróżu Dziewicy
Dziękuje Ci że jeszcze nie wyszłam za mąż,
Święty Józefie ty wiesz kto ma zostać moim mężem,
pozwól mi spotkać tego człowieka ,
spraw aby był to człowiek dobry,
który będzie mnie kochał i szanował
tak jak ty kochałeś i szanowałeś Najświętszą Maryję,
Święty Józefie doprowadź do zerwania każdej znajomości,
która nie podoba się panu Bogu,
Obiecuję Ci dochować czystości przedmałżeńskiej,
Nadać pierwszemu dziecku na imię Józef (lub na drugie imię),
oraz mówić wszystkim, że takiego dobrego męża mam dzięki Bogu i Tobie


"Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi."

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
wygląd forum i administracja techniczna Bartłomiej Kozielski
kontakt z właścicielem i administratorem strony forumdetroit@gmail.com