Ogłoszenie

Dear Friends,

It is with a heavy heart that we have decided to retire our beloved Forum Detroit. It has served the Polonia Detroit for over 10 years, and was a source of joy for many. However, after many months of inactivity, the time has come to bid it farewell.

Deepest and warmest thanks to all those who contributed to Forum discussions over the years, either by sharing their thoughts or reading those of others. Your presence and participation served as a building block of this online polish community.

Forum Detroit

#1 12.20.2013 21:48:13

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Dusza Człowieka

Zacznę od tego, że powinniśmy uporządkować zagadnienia bytu w Świecie Bożym.

– Dlaczego żyjemy?
– Co jest celem naszego życia?
– Jak powinniśmy dążyć do osiągnięcia celu naszego życia?
– Co jest w naszym życiu najważniejsze?
– Kto może nas pouczyć o właściwym sposobie postępowania w Świecie Bożym?

Używamy tutaj określenia „Świat Boży”, ponieważ wszyscy — wierzący w Boga i niewierzący — istnieją we Wszechświecie stworzonym przez Boga (szczegół dla ateistów — innego Twórcy Świata nie było i nie ma).

Bóg stworzył przy pomocy energii cały Wszechświat, Duchy, Anioły, dusze i może jeszcze inne „postacie”, o których nic nie wiemy. Dusza jest więc tym instrumentem duchowym (energetycznym), który ma za zadanie — poprzez wielokrotne wcielenia w ciało człowieka na Ziemi — poznać przede wszystkim Boga i Świat Boży, i kształtować swoje własne duchowe właściwości (m. in. cechy charakteru), żeby po osiągnięciu Życia Wiecznego być częścią składową Niebios. Trudno jest ludziom wyobrazić sobie „postać” duszy człowieka, ponieważ ona jest niewidoczna lub niezauważalna dla kogokolwiek lub czegokolwiek na Ziemi.

Teraz wiemy, że stworzona przez Boga dusza jest Jego własnością, czego wielu w ogóle nie wie. Tak jak dusza przybyła na Ziemię od Boga, tak też ona do Niego wraca.

Poznawanie życia i korzystanie z nauk rodziców, miejsc edukacji, Kościoła i środków masowego przekazu daje każdemu możliwość przystosowania się do istnienia w określonych warunkach. Czy to wszystko wystarcza, żeby osiągać Życie Wieczne? Na pewno nie.

Większość z nas wie o tym dobrze, że człowiek posiada ciało oraz duszę i ducha. Wraz z narodzeniem człowieka rozpoczyna się jego egzystencja na Ziemi i trwa aż do śmierci jego ciała. Dusza, łącząca się z ciałem człowieka w łonie jego matki jeszcze przed jego narodzeniem, jest obecna w tym ciele przez cały czas jego egzystencji na Ziemi. Wiemy też, że wcielenie duszy na Ziemi nie jest przypadkowe. Ono zależy od jej „dorobku”, który, na zasadzie „dawania” i „odbierania” w poprzednich wcieleniach, jest oceniany przez Niebiosa. Dzięki tej właśnie ocenie (słowo „ocena” znaczy również „sąd”, co w temacie „Reinkarnacja Duszy” będzie opisane) Niebiosa decydują o miejscu i o czasie jej ponownego wcielenia na Ziemi oraz z jakim ciałem ma się ona połączyć. Słowa Jezusa, padające w książce „God Calling”, określają bardzo wyraźnie tę zależność:

„‘Wy jesteście solą Ziemi...’ Strzegąca Moc urzeczywistnia się tylko w bardzo bliskim kontakcie ze Mną. To jest ta strzegąca Moc, zachowująca sól z jej najlepszą świeżością i najlepszym dobrem, jak również zapobiegająca sprzedajności względnie zepsuciu tej części świata, w której Ja ją umieszczę”.

W procesie podejmowania przez Niebiosa decyzji o następnym wcieleniu duszy istotne są warunki, w jakich dusza ma dalej wzrastać w Wierze w Boga i rozwijać swoje duchowe właściwości.

Tutaj uwidacznia się więc fakt, że Niebiosa znają bardzo dobrze poszczególne rodziny oraz indywidualne osoby na Ziemi, włącznie z tymi, które — w przypadku wyboru ich przez Niebiosa jako rodziców nowo narodzonego dziecka — mają umożliwić swojemu dziecku lub swoim dzieciom konieczny związek z Bogiem.

Większość rodziców nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że Niebiosa wybierają ich do tego celowo, znając ich indywidualną wiarę w Boga, ich tradycje, obyczaje oraz powiązanie z Bogiem.

Nic nie dzieje się dla duszy przez przypadek, ponieważ bliska Bogu dusza jest częścią Królestwa Bożego, o którą Niebiosa dbają dzień i noc. Spójrzmy, co mówi Biblia o dzieciach i ich przyszłym wcieleniu:

„Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego — aby utrzymało się w Mocy Boże postanowienie wybrania”.
List do Rzymian 9:11

Świadomość duszy, której umysł dyktuje jej sposób postępowania oraz dbanie o własne ciało (w którym się ona znajduje), pozwala jej na wzrost duchowy i na zbliżanie się do Życia Wiecznego.

Nie zapominajmy jednak, że duch człowieka — który utrzymuje stały kontakt z Niebiosami i z Duchem Bożym — powinien mieć możliwość używania ciała człowieka w taki sposób, żeby tendencje Niebios — dzięki naszej służbie Bożej, naszym kontaktom z innymi ludźmi, naszemu spełnianiu Woli Bożej, naszemu przestrzeganiu Praw Bożych itp. — zostały spełniane właściwie. Warto zacytować tu słowa Jezusa z książki „God Calling”:

„Duch powinien być zawsze panem i całkiem zwyczajnie i naturalnie używać ciała, jak zajdzie tego potrzeba”.

Wiedza o celu i o dążeniach każdej duszy umożliwi nam wykorzystanie naszego życia na Ziemi we właściwy sposób. Jedynie ta wiedza, rzeczywiście zrozumiana — a dotycząca Boga, Królestwa Bożego oraz duszy — może być motorem dla naszego dalszego postępowania, które — o ile jest zgodne z Wolą Bożą — będzie zawsze wspierane przez Niebiosa.

Przemiany duszy — na drodze zbliżania się do Boga i do Królestwa Bożego — są procesem powolnym i bardzo bogatym w wiele zjawisk, zachodzących w samej duszy oraz wokół niej. Ten proces jest związany z pełnym i ciągłym udziałem Niebios, które prowadzą duszę na jej właściwej drodze postępowania i pomagają jej na niej pozostać.

Ciało ma dla człowieka dominujące znaczenie, natomiast dla Niebios dusza człowieka jest ważniejsza niż ciało. Jesteśmy świadomi, że nasze ciało kiedyś umrze, a dusza — prowadzona przez Niebiosa — będzie systematycznie osiągać wyznaczony dla niej cel, przechodząc przez wiele wcieleń na Ziemi, które za pozwoleniem Niebios umożliwiają jej wzrost duchowy oraz zbliżanie się do Królestwa Bożego.

Widzimy wyraźnie, że ciało człowieka w tym naszym ziemskim życiu odgrywa podrzędną rolę, a jedynie dusza jest ważna, na co Jezus wskazuje nam w książce „God Calling”:

„To życie nie jest dla ciała, ono jest dla duszy, i człowiek zbyt często wybiera drogę życia, która najlepiej pasuje ciału. On wybiera nie tę drogę, która najlepiej pasuje duszy. A Ja pozwalam tylko na to, co najlepiej pasuje duszy”.

Powyższe słowa mogą być dla niektórych z nas rozczarowaniem, że ciało — o którego piękno tak bardzo zabiegają — nie ma tej oczekiwanej przez nich wartości w „oczach” Bożych. Mając jednak zrozumienie o celowości naszego istnienia na Ziemi oraz wiedząc, że przyszłość naszej duszy zależy od tego istnienia, jesteśmy wszyscy w stanie mówić o naszej świadomości istnienia oraz o naszym świadomym udziale w ziemskim życiu.

Moment zjednoczenia duszy z Bogiem — podczas „drugich” narodzin człowieka — pozwala jej na rozpoczęcie nowego życia, którego celem jest osiąganie wyższych wartości duchowych. Już jako dziecko, człowiek ma możliwość uczenia się rozumienia Świata Bożego, co bez pomocy rodziców jest jednak niezwykle trudne.

Zadając sobie pytanie, dlaczego Niebiosa starają się tak usilnie pomóc każdej duszy na drodze jej przeobrażeń podczas naszego życia, powinniśmy wiedzieć, że tutaj istnieje kilka bardzo istotnych zadań, które są nam wyznaczone przez Niebiosa, i każdy z nas musi lub powinien je spełnić. Do nich należą, poza Wiarą w Boga:

– Osiąganie pełnej świadomości duchowej.
– Przestrzeganie Praw Bożych.
– Udział w służbie Bożej.
– Zdobywanie „dorobku”.

Wyszczególnione tu zadania wymagają dokładniejszego opisu, by zostały przez nas właściwie zrozumiane. Powinniśmy pamiętać, że uzmysłowienie ich sobie otworzy nas na tak ważną i konieczną współpracę z Niebiosami, która musi być ciągła, aby przyniosła pożądane efekty na drodze naszego dążenia do Życia Wiecznego.

Każde z tych zadań powyżej jest na tyle obszerne, że wymaga stworzenia na forum nowych tematów. Myslę, że to moze być w przyszłości rozwinięte i że każdy, kto zapoznał się już z dotychczasową treścią niniejszego tematu o duszy, może zacząć duskusję.

Offline

 

#2 12.20.2013 23:09:34

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Dusza Człowieka

LN
Co chwilę nowy wątek ???? Rozważmy jeden wątek nie wal nas Twoją wiedzą która dla Ciebie może jest najważniejsza ale np. dla mnie nie jest tak ważna jak dla Ciebie .Nie jestem fanatykiem religijnym tak jak Ty. Boga uważam za własne podejście do NIEGO .Jak bym miał słuchać wszystkich podejść do  interpretacji  na temat wiary nie miałbym  własnego życia byłbym fanatykiem religijnym jak Ty. Pozdrawiam smile


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

#3 12.20.2013 23:13:40

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Dusza Człowieka

Za Wikipedią
Fanatyzm (łac. fanaticus - zagorzały, szalony) – postawa oraz zjawisko społeczne polegające na ślepej i bezkrytycznej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych. Przejawem fanatyzmu jest skrajna nietolerancja wobec przedstawicieli odmiennych poglądów.

W odniesieniu do różnych sytuacji (np. określając kibiców mianem "fanatycznych") określenie "fanatyk" może mieć mniej pejoratywny lub nawet pozytywny wydźwięk. Używa się wtedy skrócenia "fan". Oznacza ono wtedy zagorzałość, oddanie jakiejś idei, gotowość poświęcenia się dla niej.

Różnica między fanem a fanatykiem jest taka, iż pomimo ogromnego zainteresowania daną sprawą, zachowanie fanatyka pogwałca normy społeczne, a fana - nie.

Po raz pierwszy określenia fanatici użyto wobec kapłanów bogini Bellony w Rzymie[1].


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

#4 12.21.2013 00:10:05

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Dusza Człowieka

>>>>Monkey wrench>>>>

God’s Word is clear. We do not have immortal souls. The mainstream teaching is simply not biblical. It is an invention of man.
By God’s infinite wisdom and mercy, those who will not submit to His Law and government will be no more—as if they never existed. They will not roast forever in an ever-burning hell.
However, those who submit to God and His Way will be given eternal life (Rom. 6:23).


Read...


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#5 12.21.2013 00:22:16

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Dusza Człowieka

Zoomboy napisał:

>>>>Monkey wrench>>>>

God’s Word is clear. We do not have immortal souls. The mainstream teaching is simply not biblical. It is an invention of man.
By God’s infinite wisdom and mercy, those who will not submit to His Law and government will be no more—as if they never existed. They will not roast forever in an ever-burning hell.
However, those who submit to God and His Way will be given eternal life (Rom. 6:23).


Read...

Zoomoy ***** (5*)
read... to piątka z plusem!


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#6 01.08.2014 08:24:55

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Dusza Człowieka

LN napisał:

– Dlaczego żyjemy?
– Co jest celem naszego życia?
– Jak powinniśmy dążyć do osiągnięcia celu naszego życia?
– Co jest w naszym życiu najważniejsze?
– Kto może nas pouczyć o właściwym sposobie postępowania w Świecie Bożym?

Czy doczekamy się odpowiedzi na powyższe pytania?


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#7 01.08.2014 10:38:23

ak
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 3134
Serwis

Re: Dusza Człowieka

Czy ja mogę odpowiedzieć chociaż na jedno pytanie?
- co jest celem mojego życia?
Zbawienie 💒


"Friends are flowers in the garden of life"

Offline

 

#8 01.11.2014 23:03:45

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Dusza Człowieka

Do >ak<

Możesz odpowiedzieć na wszystkie pytania. Odwagi...

Czy możesz określić Twoje rozumienie pojęcia „Zbawienia”?

Offline

 

#9 01.13.2014 16:39:24

ak
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 3134
Serwis

Re: Dusza Człowieka

Zbawienie to życ Duchem Świętym


"Friends are flowers in the garden of life"

Offline

 

#10 01.15.2014 00:49:50

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Dusza Człowieka

Do >ak<

Mówisz, że: „Zbawienie to żyć Duchem Świętym”.


Okazuje się, że temat „Zbawienia duszy” nie da się opisać kilkoma słowami. Wyjaśnię Ci pojęcie „Zbawienia”, które jest rozumiane w Chrześcijaństwie w różny sposób:

— Katolicy twierdzą, że Zbawienie „może” być dostępne dla każdego i zależy od woli duszy. Zbawienie jest Darem Łaski Bożej dzięki Jezusowi i nie jest związane z żadną zasługą duszy podczas jej pobytu na Ziemi. Niezbędnym dla Zbawienia duszy jest chrzest, dzięki któremu dusza jest zjednoczona z Bogiem, co według katolików nie oznacza, że ludzie, nie wierzący w Jezusa, nie dostąpią Zbawienia, które jest Łaską Bożą.
(Takie twierdzenie katolików zaprzecza wspomnianej konieczności chrztu).

— Protestanci mówią, że jedynie Wiara oraz ustanowione przez Boga zasady prowadzą duszę do Zbawienia. Wiara — według protestantów — przynosi usprawiedliwienie oraz dobre uczynki duszy (co kłóci się z doktryną katolicką).
Zbawienie, które przychodzi jedynie dzięki nieograniczonej Łasce Bożej dla nie wrodzonej prawości człowieka, zostało uznane przez Marcina Lutra jako „doktryna, na której Kościół się opiera lub upadnie”. Zbawienie jest „niezasłużonym Darem Bożym”, a nie nagrodą za jakiekolwiek zasługi grzesznej duszy.

— Prawosławni wiążą Zbawienie ze wspólnotą wiernych, a nie z pojedynczą duszą. To oznacza, że Zbawienie duszy nie zależy od jej woli, lecz tylko od Łaski Bożej. Dla prawosławnych, Jezus jest nie tylko Zbawicielem dla ludzi, lecz również dla całej natury, na której ciąży — podobnie jak na ludziach — grzech pierworodny.

Wielu wiernych, szczególnie w USA, w wielu schizmach chrześcijańskich (!), wierzy, że są już zbawieni i nie muszą się o nic „troszczyć”, tylko wierzyć w Boga. Takie myślenie jest potężnym błędem, ponieważ Wiara w Boga wymaga więcej niż tylko wierzenie w to, że Bóg „gdzieś tam” jest i prowadzi wiernych wprost do „Nieba”.

Wyjaśnijmy więc, że rozumienie pojęcia „Zbawienia” jest w Chrześcijańswie dwojakie:

1. Zbawienie duszy jest związane z Łaską Bożą, które — dzięki Jezusowi — zapewnia, że wszystkie dusze, wierzące i niewierzące, nie będą ginąć (!). Grzeszność duszy nie jest tutaj rozważana.
2. Zbawienie duszy związane jest z jej dążeniem (!) do Życia Wiecznego.

Dochodzimy do stwierdzenia, że Zbawienie duszy w Chrześcijaństwie związane jest z Łaską Bożą oraz z dążeniem duszy.

Tak chrzest, jak i Wiara w Boga jest konieczna dla Zbawienia duszy. Tylko wola duszy — po odkupieniu przez Jezusa grzechów ludzkości — decyduje o tym, czy (!), jak również kiedy (!) dostąpi ona Zbawienia na drodze (!) do Życia Wiecznego.

Myślę, że teraz będziesz już wiedzieć, czym jest Zbawienie.
Czym jest więc: „żyć Duchem Świętym?”.

Offline

 

#11 01.16.2014 08:30:29

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Dusza Człowieka

Kilka osób chciało w grudniu 2013 koniecznie wiedzieć, czym jest DUSZA. Po otworzeniu przeze mnie tego wątku i wyjaśnieniu, czym jest dusza, >Zoomboy< napisał m.in.:

“God’s Word is clear.”

Ta uwaga powyżej nie ma nic wspólnego z tematem duszy człowieka.
>Zoomboy< pisze dalej:

“We do not have immortal souls.”

Z powyższego wynika, że nie mamy nieśmiertelnych dusz, tzn. że nasze dusze są śmiertelne i umierają wraz z ciałem człowieka.
Ale >Zoomboy< w tym samym poście cytuje Biblię z podaniem zmyślonego wersetu, który informuje, że:

“However, those who submit to God and His Way will be given eternal life (Rom. 6:23).”

Prawdziwy tekst Biblii, Rom 6:23 – NIV oraz KJV, mówi:

“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” – NIV
“For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” – KJV
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. List do Rzymian 6:23 BW

Wynikająca z powyższego sprzeczność ujawnia nam brak właściwego spojrzenia na zagadnienie. Z jednej strony, >Zoomboy< twierdzi, ze nie mamy nieśmiertelnej duszy, z drugiej jednak strony, on cytuje Biblię, która informuje, że: „darem łaski Bożej jest żywot wieczny”.

Za tę sprzeczność >nowy< poklepał >Zoomboy< po ramieniu i dał mu nawet „piątkę z plusem!”

Czy faktycznie taka jest wiedza forumowiczów o duszy człowieka?
Ci, którzy nie włączają się do tej dyskusji, ale czytają zawarte tutaj posty, mogą otrzymać wypaczone wyobrażenie na ten temat. Odpowiedzialność za napisane słowa zobowiązuje do dążenia do prawdy.
>Zoomboy<, czy nie zechciałbyś nam wyjaśnić, dlaczego Twoja wypowiedź zawiera tę sprzeczność?

Offline

 

#12 01.19.2014 22:51:41

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Dusza Człowieka

LN, nie zauważyłeś (nie chcesz zauważyć) ">>>>Monkey wrench>>>>".
Sprawdź "Urban Dictionary" po definicje.
Z grubsza znaczy to, że ani mnie ziębią ani grzeją (podobnie jak Look761 smile) Twoje teorie na temat dusz, ich duchowości, bogów i religii w ogólności.
Mam swoje teorie, które mi leżą i zmieniał ich już nie będę, jako że wiek ma swoje prawa. smile
Gdzieś już pisałem - możesz być zaskoczony kiedy zobaczysz  mnie przed ta samą bramą, przed którą będziesz stał w kolejce aby wejść do Królestwa Boskiego.

Ale do rzeczy...
Kontrowersje wypisuje - powiadasz...
Cala Biblia jest pełna kontrowersji sad
Wiele rzeczy w religii przyjmujemy na tzw. "wiarę", pomimo że na usta cisną się pytania.
Wychowywałeś się w Polsce (przypuszczam), wiec wiesz, że nie można było mieć wątpliwości a już z pewnością głośno ich wyrażać.
Religii uczyłem się w starych czasach kiedy ksiądz, pomimo szalejącego socjalizmu, przychodził nauczać do szkoły.
Jedyna odpowiedzią na wątpliwości był wielki drewniany cyrkiel i gromki okrzyk - ŁAPA.

Ostatnia Twoja wypowiedz, że rzekomo każdy nasz krok, myśl każdą, ba, niemalże każde tchnienie, zostało już odgórnie zaprojektowane, wstrząsnęło mna.
My małe "maszynki", wykonujemy jedynie program wpisany w nasze móżdżki przez istotę wyższą, aka "Bóg".
Przez chwile zastanawiałem się dlaczego Bóg miałby każdemu człowiekowi przypisać/wyznaczyć drogę?
Dlaczego dał nam zdolność analitycznego myślenia, skoro ze zdolności mózgu korzystać nie możemy, nasze wszystkie poczynania zostały już odgórnie obmyślane i my je tylko, jak jakieś roboty, wykonujemy?
Przez kilka dni starałem się żyć Twoją teorią.
Zaległem w łożnicy i wypiąłem się na świat cały.
Pierwszy dzień przeszedł jako tako, aczkolwiek wieczorem zostałem zburczany przez Mrs. Z.
Drugiego dnia dostałem telefon z pracy, że jedno z urządzeń nawaliło. Wola boska, odpowiedziałem. Zobaczysz wolę boską w całym splendorze jak cię z pracy wywalę, zripostowała Mrs. Z.
No cóż, wola boska pomyślałem, giezło zzułem i do pracy pojechałem. sad

Drugim zastosowaniem twej teorii było całkowite zignorowanie Forum, analitycznej obserwacji Polonii i jednoczących ją mediów.
I tutaj nastąpiła klapa sad. Nic pozytywnego nie zaistniało! sad Wydaje się, że Twego Boga (tego, który wszystko do najdrobniejszych szczegółów zaprojektował) ani Polonia ani jednoczące ją media nie interesują i żadnej im roli nie wyznaczył. sad

Tak wiec odszedłem od Twego Boga, i pokajałem się przed swoim, tym starym odziedziczonym po rodzicach. Zrobiłem to za pomocą bicia w piersi, powtarzania "me culpa" i toastu Jarzębiakiem.
Lubie Go (boga), pozwala mi na używanie szarej masy, którą umieścił pomiędzy moimi uszami. Z całą pewnością wiedział już w czasie "projektowania", że będę błądził, że będę wątpił.
Ja z kolei wiem, że jeśli Stwórca ma czas na przyglądanie się takim jak ja i mnie podobnym, chichocze kiedy widzi jak uderzamy nosem w ścianę niewiedzy, odbijamy się i szukamy nowej drogi. Wiem też, że na "końcu drogi" przyjmie nas poobijanych z "krwawiącymi" nosami na równi z tymi którzy przeszli drogą dla nich wytyczoną. Przecież jest miłosierny, prawda?

LN, wracając jeszcze do twojej osoby...
Wygłaszasz tu swoje teorie, które twoim zdaniem, powinniśmy odbierać jako jedynie prawdziwe.
Dlaczego wprost nie napiszesz jaką religię wyznajesz.
Już kiedyś prosiłem o coś w rodzaju instrukcji obsługi; np. wyznaję taką-a-taką religię ponieważ...
I tu lista...
Nie musi być "podbudowane" cytatami, wszak religia w dużym stopniu polega na wierze, prawda?
Nie musisz się z tym ukrywać, użytkownicy forum są nad wyraz tolerancyjni smile

Hej, pół jarzębiaku już za mną smile
Nachodzą mnie myśli heretyczce...
Czy bóg może istnieć bez człowieka?
Jest potęgą, jednakże musi mieć wielbicieli, bez których nie może istnieć.
Musi mieć gwardię, która z jego imieniem na ustach wyrznie gwardię innego boga sad
Czyli tylko ten bóg przetrwa, którego gwardia jest bardziej "krwiożerczą"?
Ciągle nurtuje mnie pytanie, czy może istnieć bez ludzi, jeśli tak to w jakim celu?
Głupi jarzębiak wink

O i jeszcze, czy istniej coś co jest nazywanie "życiem wiecznym"?


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#13 01.20.2014 10:59:18

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Dusza Człowieka

Do >Zoomboy<

Dziękuję Ci za odpowiedź, mimo że nie wyjaśniłeś sprzeczności, o której pisałem w poście 11.
To, co jest nazywane „życiem wiecznym”, istnieje, ale obawiam się, że wielu tego nie rozumie.

Offline

 

#14 01.20.2014 18:43:22

malgosia80
Rozgadany
Zarejestrowany: 08.17.2011
Posty: 246

Re: Dusza Człowieka

Nie wiem dlaczego ale przygladacjac sie temu watkowi mam nieodparte wrazenie, ze widze scene z mojego ulubionego serialu "Sopranos". W jednym z odcinkow, po tym jak Tony Soprano zostal postrzelony, kiedy wszystko jest juz na dobrej drodze- odwiedza go "nowonarodzony" chrzescijanski pastor, nowy kolega Tony'ego z sasiedniej sali - profesor fizyki, oraz jego "wspol-biznesmen" zyd. Temat schodzi na Boga i stworzenie swiata, grzech etc ... Co tu duzo mowic... Cala tamta scena jest w tym watku.
A osobiscie mysle, ze o Bogu, polityce i pogodzie sie nie powinno rozmawiac na takim poziomie. Tu zachodzi prosta zasada- jak powiedzial jeden madry czlowiek "Prawda jest jak d**a- kazdy ma swoja"
Amen!

Offline

 

#15 01.21.2014 06:48:59

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Dusza Człowieka

Droga Małgosiu.
Zepchnąć rozmowy o religii do jakiegoś głupawego serialu oczywiście można.
Można nawet porównać je do  kabaretu lub cyrku, gdzie zespół klaunów w przerwach rozbawia widownie czekającą na dalsze punkty programu.
Ale jest też część widowni, która czeka na te ‘przerywniki’ z wielkim zaineresowaniem. Inni przygotowują swoje role i traktują je dość poważnie. Praca klauna jest bardzo ciężka i niewielu chce nim być Inni uważają, że te role są nie dlanich i wolą inne. Klaun nie dostaje Oscara.
Takie subiektywne oceny mają pewnie swoje źródło w pewnej formie wygodnictwa. O wiele lepiej i bezpieczniej jest obserwować serial niż  zagrać w nim samemu. Nie chcemy być jego częścią lecz przyjmujemy ten przekaz a w razie czego możemy powiedzieć, że to nie ten poziom. Jedno jest tutaj też zastanawiające – identyfikacja. Mamy swojego bohatera. To też jest bardzo bezpieczne gdyż w każdej chwili możemy go zmienić. Czasem zastanawiam się jak mocno świat seriali działa na podświadomość człowieka tworząc w jego umyśle różne obrazy.Dla mnie to psychomanipulacja z górnej półki.
Z wypowiedzią na temat d**py się zgadzam. Każdy ma swoją. Pozdrawiam.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#16 01.21.2014 22:51:21

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Dusza Człowieka

LN napisał:

Do >Zoomboy<

Dziękuję Ci za odpowiedź, mimo że nie wyjaśniłeś sprzeczności, o której pisałem w poście 11.
To, co jest nazywane „życiem wiecznym”, istnieje, ale obawiam się, że wielu tego nie rozumie.

@ powyższe

Zacytowałem dwie rożne opinie?
Że są sprzeczne?
Bóg pewnie na to pozwolił. smile

LN, jest jakaś szansa na ustalenie, czy w owym "życiu wiecznym" będę się musiał borykać z tymi samymi problemami, z którymi borykam się teraz?
Pytanie na pozór naiwne, ale...
Jeśli będę musiał w "życiu wiecznym" słuchać Yurków, cif a nawet "telewizji", to ja nie chcę. sad
A może bóg w swej genialności każdej duszyczce stworzy wirtualne życie wieczne, w którym będą widzieli tylko o co chcą widzieć?


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#17 01.25.2014 15:38:34

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Dusza Człowieka

A dostałam takie pytanie: Boże, czemu chce mi się ciągle spać ?

Odpowiedź przyszła jak zwykle uniwersalna dla wielu osób, dlatego zamieszczam tutaj

Senność jest spowodowana tym, że bardzo wiele energii transformujecie obecnie przepuszczając je przez wasze ciała. Na Ziemię spływają tak mocne energie właśnie po to, by pomagać wam w usunięciu programów i schematów, które funkcjonowały do tej pory, a w tej chwili są już bezużyteczne. Trzeba się ich pozbyć jak starych, znoszonych butów. Ciała w różny sposób reagują na spływające energie. Jednym z nich jest właśnie senność, bo w czasie snu mózg nic nie kombinuje, nie miesza, nie analizuje. Wtedy zmiany przechodzą łagodniej i szybciej. Po prostu bardzo dużo dzieje się wtedy gdy śpicie. Umysł się "resetuje", a ciało wchłania w siebie nowe kody energetyczne, nowe pakiety informacji, które zmieniają waszą energetykę, dopasowując się do wibracji Nowej Ziemi. A zatem słuchajcie uważnie swoich ciał. Jeśli w ciągu dnia poczujecie nagle bardzo silne znużenie, senność, ospałość, to znak że transformują się energie. Nie blokujcie tego, nie walczcie z tym. Jeśli macie możliwość połóżcie się choćby na chwilę by wspomóc ten proces.


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

#18 01.25.2014 16:52:36

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Dusza Człowieka

Podoba mi się ta teoria smile

Ciągle się wstydziłem brać "nepy" pośród dnia, myślałem że to wiek, ale teraz idę na całość. smile
Ciekaw jestem, co na to nasz forumowy prorok?


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#19 01.26.2014 10:54:57

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Dusza Człowieka

Poszperałem na temat drzemki i okazuje się że jest bardzo wskazana.

Jak długo powinna trwać drzemka?
Australijski dziennik The Sydney Morning Herald pisał onego czasu o odkryciach naukowców, którzy doszli do wniosku, że „staromodna drzemka może bardzo podwyższyć wydajność pracy”. Ważne jest jednak, ile czasu trwa taki sen. Profesor Leon Lack z Uniwersytetu Flindersa przeprowadził odpowiednie eksperymenty i stwierdził:
„Minuta snu najwyraźniej nie przynosiła żadnych korzyści. Pięć minut snu pomagało niektórym osobom, ale nie dawało wielkich efektów. Natomiast po dziesięciu minutach niemal wszystkie badane przez nas wskaźniki wyraźnie się poprawiały”.
Tymczasem ci, którzy drzemali dłużej, do 30 minut, odczuwali potem zmęczenie nawet przez godzinę.
10 do 15 minut jest więc najlepsze.
..........................
Tymczasem LN drzemie.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#20 01.29.2014 22:15:45

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Dusza Człowieka

LN, widzę że często zaglądasz na forum, ale ucichłeś dziwnie jakoś.
I to mnie niepokoi. sad
Co jest przyczyną? czy masz wątpliwości w stosunku (przepraszam za słowo) do nas, czy też zacząłeś wątpić w swoje "prawdy"?
Proszę, pisz, my jesteśmy tu aby Ci pomóc w chwilach zwątpienia.


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#21 02.02.2014 16:53:55

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Dusza Człowieka

Czy dusza LN odwiedza jeszcze Forum Detroit??


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#22 02.03.2014 08:41:41

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Dusza Człowieka

Ani ducha, ani Zucha wink


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#23 02.10.2014 10:47:07

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Dusza Człowieka

Uchodzenie duszy.


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

#24 02.10.2014 21:31:38

Look761
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 04.27.2008
Posty: 2856

Re: Dusza Człowieka

Nigdy mnie te sprawy nie interesowały.
Ale nawiązała się dyskusja na ten temat tak że zacząłem się interesować z "dochodu" znalazłem to w necie dlatego zamieściłem. Jak podchodzicie do tego ?


"Czy świat bardzo się zmieni , gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy , wkurwieni"
                                                                                                               
                                                                                                       Jonasz Kofta

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
wygląd forum i administracja techniczna Bartłomiej Kozielski
kontakt z właścicielem i administratorem strony forumdetroit@gmail.com