Ogłoszenie

Dear Friends,

It is with a heavy heart that we have decided to retire our beloved Forum Detroit. It has served the Polonia Detroit for over 10 years, and was a source of joy for many. However, after many months of inactivity, the time has come to bid it farewell.

Deepest and warmest thanks to all those who contributed to Forum discussions over the years, either by sharing their thoughts or reading those of others. Your presence and participation served as a building block of this online polish community.

Forum Detroit

#51 01.20.2014 19:36:03

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

Co masz na myśli: „naprawić z nimi (z trzema krytycznie nastawionymi forumowiczami) te ‘nadwyrężone stosunki’?”.

Do kogo, a przede wszystkim do czego są oni krytycznie nastawieni?

O jakich stosunkach mówisz? Ja z nimi nie mam żadnych stosunków (!), dlatego nie może być mowy o nadwyrężaniu czegoś nieistniejącego.

Offline

 

#52 01.20.2014 19:54:20

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

LN napisał:

Do >nowy<

Co masz na myśli: „naprawić z nimi (z trzema krytycznie nastawionymi forumowiczami) te ‘nadwyrężone stosunki’?”.

Do kogo, a przede wszystkim do czego są oni krytycznie nastawieni?

O jakich stosunkach mówisz? Ja z nimi nie mam żadnych stosunków (!), dlatego nie może być mowy o nadwyrężaniu czegoś nieistniejącego.

Twoje 'brocha' smile
'Lepiej mieć stu przyjaciół niż jednego wroga' mówi stare przysłowie a przysłowia ponoć sa mądroscią narodów.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#53 01.20.2014 20:54:47

ak
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 3134
Serwis

Re: Duchowość Duszy

Dla LN i Nowego
smile


"Friends are flowers in the garden of life"

Offline

 

#54 01.20.2014 21:30:48

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

„I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi”.
Ew. Jana 9:39

Offline

 

#55 01.21.2014 08:20:10

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Do >LN<

Napisałeś w komentarzu # 46 takie zdanie:

//Proszę Cię, żebyś nie „przeskakiwał” z tematu na temat, ponieważ to wymaga poszerzania naszych wypowiedzi i nie pozwala nam na skończenie zaczętej wymiany poglądów.//

Warto było trochę ochłonąć i wyjaśnić sobie to i owo. A teraz jeżeli jesteś gotowy wrócić do tematu  rozmowy o predestynacji to może porozmawiamy na ten temat.

Twierdzisz że grzech Adama zaplanował Bóg
//Grzech pierworodny Adama został przez Boga zaplanowany.//
Komentarz # 30.
............................................................

Mam wiele watpliwości czy Biblia rzeczywiście przedstawia Boga w taki właśnie sposób.

Widzę, że podzielasz pogląd Kalwina, że zanim Bóg stworzył człowieka, już przesądził o jego upadku, oraz że przed tym upadkiem z góry wyznaczył „wybranych”.
O wybranych przez ‘Niebiosa’  można przeczytać z innych Twoich komentarzy.

Czy wobec tego nie byłoby to obłudne, gdyby Bóg przedstawił Adamowi i Ewie perspektywę życia wiecznego, w pełni zdając sobie sprawę, iż go nie dostąpią?

Pismo Święte nigdzie nie zaprzecza, że pierwsza para ludzka stała wobec wyboru: Albo będzie kierować się Bożymi wskazówkami i żyć, albo je odrzuci i umrze.

Sprawa została im przedstawiona jasno.
„W dniu w którym zgrzeszysz umrzesz” Rodzaju 2-17.

Bóg stwarzając człowieka obdarzył go  wolną wolą wyboru.

„W dniu w którym zgrzeszysz umrzesz” czy to nie jest wybór?
Zgrzeszysz umrzesz.
Będziesz posłuszny – będziesz żył.

To może tyle na początek.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#56 01.21.2014 13:24:43

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

Biblia przedstawia Boga w różny sposób, a powodów jest wiele. Stary Testament dotyczy innego stosunku Boga do ludzi (ludzkich dusz), a Nowy Testament znowu inaczej. To jest związane z Wiecznymi Przymierzami, czyli z Przymierzem Łaski oraz ze Starym (Pierwszym) i Nowym (Drugim) Przymierzem. Wspominałem już, dlaczego dusza w Starym Przymierzu ginęła za grzech.

Wolny wybór duszy człowieka, zgodnie z jej wolą, wszedł w życie dopiero w Nowym Testamencie w momencie śmierci Jezusa na Ziemi.

(22) O ileż lepszego Przymierza stał się Jezus poręczycielem!
(23) Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie;
(24) ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki.
(25) Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.
List do Hebrajczyków 7:22-25

Obłuda, którą chcesz zarzucić Bogu — znającemu przyszłe postępowanie Adama i Ewy (podobnie jak każdej duszy w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości) — nie może być tutaj brana pod uwagę. Adam jest przedstawiony w Biblii celowo, a konieczność prezentacji Adama jako grzesznika wiąże się z mądrością Boga, która — poprzez całą spisaną Biblię, poprzez apokryfy, poprzez inne dokumenty ewangelickie i gnostyczne — prowadzi do jednego rozpoznania, czym jest dusza człowieka.

Zwróć tutaj uwagę na cały cytat z Księgi Rodzaju 2:15-17
„I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”.

Z tego wynika, że Adam otrzymał od Boga rozkaz oraz ostrzeżenie, ale je świadomie zignorował.

My wszyscy otrzymujemy od Boga rozkazy oraz ostrzeżenia, a reszta zależy od naszej świadomości.
Teraz widzimy, że prowadzenie każdej duszy człowieka jest konieczne — z góry zamierzone i kontrolowane przez Niebiosa.

Offline

 

#57 01.21.2014 14:33:26

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

LN

Trzymając się tematu.

//Z tego wynika, że Adam otrzymał od Boga rozkaz oraz ostrzeżenie, ale je świadomie zignorował.//

Jeżeli Adam świadomie zignorował ostrzeżenie od Boga to znaczy że miał wybór.

Jeżeli miał wybór to nie był robotem zaprogramowanym wcześniej na daną sytuację.
To logiczne, prawda?

Dar wolnej woli  był niezbędny, jeśli ludzie mieli czcić Boga i służyć Mu z miłości, a nie mechanicznie jak roboty, których każdy ruch wcześniej zaplanowano.

Gdyby ludzie służyli Bogu dlatego, że takie jest ich przeznaczenie lub, że tak ich zaprogramowano  czy nie zrodziły by się wątpliwości co do tego, czy naprawdę służą Bogu z miłosci.

Każdy rozsądnie myślący człowiek postawi tezę, że ludzie służą  Bogu z powodu korzyści.

Przykład Hioba wiele mówi na ten temat.
Szatan powiedział:
„Czyż za nic Hiob boi się Boga?” Hioba 1-9.

Niegodziwiec ten nie zakwestionował posłuszeństwa Hioba, ale jego pobudki.
Chytrze oskarżył go o to, że służy Bogu nie z miłości, lecz dla samolubnych korzyści.
A Bogu zarzucił stronniczość.
Jaki był finał tej ‘potyczki’ wszyscy, którzy znają historię Hioba wiedzą, że wtrwał on w tej próbie a słowa szatana: „Czyż za nic Hiob boi się Boga” nie wskazują na prawdziwość teorii o predestynencji o zaplanowaniu ludzkiego życia.

Hiob tak jak Adam miał wybór.
Udowodniła to jego żona mówiąc ‘złożecz Bogu i umrzyj’.

Jeżeli dla przykładu Bóg przeznaczałby upatrzonym osobom chwałę i szczęście, nie bacząc na ich osobiste zasługi, czyż nie kłóciłoby się to z Jego bezstronnością?

„ Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę,  lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.” Dzieje Ap 10: 34-35. B.W.

„Bo u Boga nie ma stronniczości” Rzymian 2-11.

„Teraz zaś niech wami owładnie bojaźń Pańska. Uważajcie więc, co czynicie, nie ma bowiem u Pana, Boga naszego, niesprawiedliwości, stronniczości i przekupstwa.” 2 Kronik 19-7. BT.

Zatem Biblia przeczy predestynacji - gdzie każdy 'ruch' człowieka jest z góry zaplanowany.

Poza tym skoro jedne osoby miałyby zostać  wyróżnione, podczas gdy innym z góry przeznaczono by wieczną karę czy potępienie nie świadczyło by o tym, że Bóg bawi się w jakimś dziwnym celu swoimi stworzeniami?

Świadomy wybór Adama obala naukę o predestynacji.

Boża sprawiedliwość i miłosierdzie to kolejne argumenty przemawiające za tym iż jest to błędne rozumowanie.

Kolejnym jest argumentem jest nasze codzienne życie i wynikające z niego tysiące decyzji jakie podejmujemy każdego dnia.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#58 01.21.2014 15:00:13

VIS wz.12
Rozgadany
Zarejestrowany: 02.21.2012
Posty: 305

Re: Duchowość Duszy

LN napisał:

Do >nowy<

O jakich stosunkach mówisz? Ja z nimi nie mam żadnych stosunków (!), dlatego nie może być mowy o nadwyrężaniu czegoś nieistniejącego.

Wydaje mi się, że słowo „stosunki” („relationship”) może znaczyć wiele rzeczy. Zwykła rozmowa pomiędzy ludźmi, lub (w tym wypadku) wymiana opinii czy argumentów na forum automatycznie stwarza swego rodzaju stosunki pomiędzy rozmówcami.

Z drugiej strony, dla mnie osobiście „stosunki” z Tobą są głównie źródłem rozrwyki, za co Ci jestem wdzięczny.

Offline

 

#59 01.21.2014 15:01:58

VIS wz.12
Rozgadany
Zarejestrowany: 02.21.2012
Posty: 305

Re: Duchowość Duszy

LN napisał:

„I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi”.
Ew. Jana 9:39

„I rzekł LN: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi”.

Ew. LN 21:30:48

Ciekaw jestem, co Pan Bóg myśli o Twoim utożsamieniu się z Jezusem.

Offline

 

#60 01.21.2014 15:33:59

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

Nie wiem, dlaczego, określając Adama, używasz określenia: „zaprogramowany robot”. Za czasów Adama nie było „daru” wolnej woli (używasz słowa „dar”, dlatego to zaznaczam). Czczenie Boga i służenie Mu z miłości nie było ludzką wolą, lecz Jego Przykazaniem lub rozkazem.

Dusze nie były i nie są „zaprogramowane”. Dla każdej duszy był i jest plan postępowania na Ziemi.

Masz rację, że dusze ludzkie służą Bogu z powodu korzyści. Tą korzyścią jest osiągnięcie Życia Wiecznego.

Kilkakrotnie wspominasz o strachu przed Bogiem. Dlaczego nie mówisz o strachu przed konsekwencjami grzechu, zamiast o strachu przed Bogiem? W kolokwialnym języku każdy używa słów: „strach przed Bogiem”, ale ten Bóg nie jest po to, żeby straszyć. To strach przed przedstawionymi przez Niego konsekwencjami grzechu powinien dać duszy powód do zastanowienia przed jej każdym działaniem.

Reszta odpowiedzi na zagadnienia związane z predestynacją wynika z powyższego wyjaśnienia.
Boża Sprawiedliwość dotyczy wszystkich, a Jego Miłosierdzie dotyczy tych dusz, które nie grzeszą.

Offline

 

#61 01.21.2014 15:45:05

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Do >LN<
Przykład z życia.

W III wieku p.n.e. filozof Zenon z Kition szkolił swoich uczniów w Atenach, żeby „godzili się z wyrokiem losu, który w ukrytym sensie jest najlepszym rozwiązaniem”.
Ale gdy pewnego dnia jego niewolnik okazał się winnym kradzieży, Zenonowi otworzyły się oczy na podtekst własnej filozofii.
Jak do tego doszło?
Uderzył winowajcę, a ten się odciął:
„Było mi przecież sądzone zostać złodziejem”.
Niewolnik ów trafił w sedno. Gdyby przyjąć, że bieg czyjegoś życia zawsze jest wyznaczony z góry, obarczanie złodzieja odpowiedzialnością za jego proceder równałoby się przypisywaniu winy pestce jabłka czy pomarańczy za to, że wyrosło z niej drzewko.
Przecież rozwój człowieka, podobnie jak nasienia, przebiegałby zgodnie z naprzód ułożonym planem.
Ale do jakich wniosków prowadzi w końcu takie rozumowanie?
Skoro przestępcy wykonują tylko zrządzenia losu, to za ich poczynania odpowiedzialny jest ten, kto go ustala.
Któż to taki?
Wierzący w predestynację czyli fataliści wskazują na samego Boga.
Gdyby pójść jeszcze dalej za tym tokiem rozumowania, to Bóg okazałby się Głównym Sprawcą wszelkiego zła, przemocy i ucisku, które powoduje człowiek.
Czy się z tym zgadzasz?


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#62 01.21.2014 16:15:14

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

Nie zgadzam się. Z Twojego rozumowania wynika, że plan Boży dotyczy zła, przemocy i ucisku człowieka na Ziemi, co się kłóci z prawdą.

Offline

 

#63 01.21.2014 22:13:15

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Do >LN<

W komentarzu # 30 napisałeś

//Aby było wyjaśnione, podaję:
Grzech pierworodny Adama został przez Boga zaplanowany.//

...................
Definicja grzechu w/g Wiki.
Grzech – przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Pojęcie najczęściej używane w dziedzinie religijnej. W religiach, w których Bóg jest bytem osobowym, jak judaizm i chrześcijaństwo, grzech oznacza dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem poprzez dokonanie jakiegoś złego czynu. W religiach tych grzech powoduje oddalenie od życia, którego źródłem jest Bóg.
http://pl.wikipedia.org/wiki/GrzechTak więc mnie oszukałeś a teraz zmieniasz zdanie?


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#64 01.21.2014 22:39:20

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

Wytłumacz mi, w czym Cię oszukałem i  w czym zmieniam zdanie.

Offline

 

#65 01.21.2014 22:42:04

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Duchowość Duszy

Czyli co?

Bóg, którego wyznaje LN, zastawił sidła na Adama?
Dlaczego?
Czy chciał od samego początku wywołać w nim poczucie winy, aby tyranizować go i jego potomstwo przez wieki ewentualna łaską wybaczenia?
Straszny to bóg.

Wierzący w predestynację czyli fataliści wskazują na samego Boga.

Jakież piękne słowo - fataliści smile

Fatalistom poradzę; nie wychodź z domu - przecież i tak wieczorem do niego wrócisz wink


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#66 01.21.2014 23:05:02

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

LN napisał:

Do >nowy<

Wytłumacz mi, w czym Cię oszukałem i  w czym zmieniam zdanie.

Do >LN<

Stwierdziłeś, że Bóg zaplanował grzech Adama.

Grzech, jak wynika z definicji jest czymś złym, są to wszelkie formy zła, przemocy ucisku i braku podporządkowania Bożemu porządkowi.

Teraz piszesz :
//Nie zgadzam się. Z Twojego rozumowania wynika, że plan Boży dotyczy zła, przemocy i ucisku człowieka na Ziemi, co się kłóci z prawdą.//

Co się kłóci z prawdą LN ?

To że grzech jest złem?

To w/g Ciebie było w planie Boga zło, przemoc, nienawiść etc.


Przekonanie, że Bóg przewidział wszelkie decyzje ludzi, w rzeczywistości obarcza GO odpowiedzialnością za wszystko, co się dzieje, także za wojny, niesprawiedliwość i cierpienia.

Czy to logiczne?

Zatem podtrzymuje moje twierdzenie, że mnie oszukałeś.

Mogę jednak iść na kompromis i uznać, że się pomyliłeś. A Ty przedstawisz raz jeszcze co zaplanował Bóg, planując grzech Adama.

Więc? Jak będzie?


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#67 01.21.2014 23:25:10

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Zoomboy napisał:

Czyli co?

Bóg, którego wyznaje LN, zastawił sidła na Adama?
Dlaczego?
Czy chciał od samego początku wywołać w nim poczucie winy, aby tyranizować go i jego potomstwo przez wieki ewentualna łaską wybaczenia?
Straszny to bóg.

Wierzący w predestynację czyli fataliści wskazują na samego Boga.

Jakież piękne słowo - fataliści smile

Fatalistom poradzę; nie wychodź z domu - przecież i tak wieczorem do niego wrócisz wink

Do komentarza Zoomboya.
Tak słowo fataliści w/g mnie jak najbardziej tu pasuje.

Słowo fatalizm pochodzi od łacińskiego wyrazu „fatum”, który znaczy „to, co powiedziane”.
Fataliści wierzą, że wydarzenia zostały ustalone z góry i ludzie nie są w stanie tego odmienić. Różne religie upowszechniły ten pogląd i ukształtował on sposób myślenia milionów ich wyznawców. Rzut oka na trzy największe religie pozwala się przekonać, że przeznaczenie przybiera w nich  różne oblicza i kształty.

Na przykład około 900 milionów muzułmanów żyjących obecnie na ziemi wierzy, że o przeznaczeniu decyduje niezmienna wola Boża.
Koran mówi: „Żadne nieszczęście nie dosięgnie ziemi bez tego, żeby ono nie było zapisane w księdze, zanim My je sprowadzimy”. „I żadna dusza nie może umrzeć inaczej, jak za zezwoleniem Boga, według zapisu ustanawiającego termin” sura LVII, w. 22; III, w. 145.

Encyclopædia of Religion and Ethics, Encyklopedia religii i etyki podaje:
„Nie można powiedzieć, żeby chrystianizm był całkowicie wolny od wiary w przeznaczenie”.
Niektóre wyznania wciąż nawiązują do nauk XVI-wiecznego reformatora Marcina Lutra, który powiedział kiedyś, że człowiek jest „bezwolny jak kłoda, skała, bryła gliny czy słup soli”.

Jak dalece się mylił mówi sama Biblia.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#68 01.22.2014 00:30:21

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

W postach 30, 41, 56, 60 wyjaśniłem wystarczająco, kim była zaplanowana przez Boga grzeszna postać Adama, żeby na przykładzie jego zachowania wzgl. postępowania pokazać ludzkości, czym jest dusza człowieka.

Grzech jest złem, o czym dobrze wiemy. Twoja wyliczanka wymienia: zło, przemoc, ucisk, brak podporządkowania, nienawiść, wojny, niesprawiedliwość, cierpienia itd., natomiast Bóg zaplanował dla Adama jedynie nieposłuszeństwo wobec swojego Stworzyciela.

Twoje agresywne żądanie — żebym Ci przyznał rację, że Bóg planuje dla dusz ludzkich grzechy w postaci Twojej wyliczanki — mija się z celem, ponieważ ja mówię tutaj tylko o postaci Adama.

Zależy dla kogo Bóg może być okrutny, karząc, a dla kogo miłujący, nagradzając. Przykłady Jego okrucieństwa lub miłości możesz łatwo znaleźć w Biblii.

Czy nadal twierdzisz, że Cię w czymś oszukałem?

Offline

 

#69 01.22.2014 05:11:41

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Do >LN<

Napisałem wyraźnie w komentarzu #66:

Przekonanie, że Bóg przewidział wszelkie decyzje ludzi, w rzeczywistości obarcza GO odpowiedzialnością za wszystko, co się dzieje, także za wojny, niesprawiedliwość i cierpienia.

Za wszystko co się dzieje, LN.

//natomiast Bóg zaplanował dla Adama jedynie nieposłuszeństwo wobec swojego Stworzyciela//

Czym więc jest //jedynie nieposłuszeństwo// o którym teraz piszesz?

Biblia wyraźnie mówi:

"Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli..." Rzymian 5-12.

'Przez jednego człowieka' Adama 'grzech wszedł na świat'.

Ty mówisz //tylko o postaci Adama// a Biblia mówi o wszystkich ludziach.

Następnie piszesz takie słowa:

//Zależy dla kogo Bóg może być okrutny, karząc, a dla kogo miłujący, nagradzając.//

Kim Bóg zatem był dla Adama?
W/g Twoich słów był, okrutny karząc go?
Czy miłujący, nagradzając?


" (....) język łagodny potrafi złamać kość." Przysłów 25-15.


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#70 01.22.2014 10:56:22

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

Ten wątek powinien być zatytułowany: „‘Pierwszy’ człowiek — Adam”, a nie: „Duchowość Duszy”.

W poście 20 zadałem Ci pytanie: „Czy Adam był pierwszym człowiekiem na Ziemi?”, ale Ty nie odpowiedziałeś na to pytanie wprost, tylko napisałeś:

„Uważam, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie.
A jeżeli już to jest kilka powodów takiego postępowania.
- Nie jest się pewnym swej wiedzy.
- Wyczerpały się argumenty.
- Chce się za wszelką cenę panować nad dyskusją”.

Twoje zarzuty — że nie byłem pewny swojej wiedzy, że wyczerpały mi się argumenty i że za wszelką cenę chcę panować nad dyskusją — były już wtedy bezpodstawne. Czy będziesz mógł to potwierdzić po przeczytaniu treści mojej wypowiedzi?

Jak się dzisiaj okazuje, to pytanie z mojej strony miało wielkie znaczenie na przebieg obecnej dyskusji. Otóż Adam nie był pierwszym człowiekiem na Ziemi (!). Wyraźne dowody na to możesz znaleźć w Biblii.

Dawno przed stworzeniem Adama istnieli ludzie, którzy żyli w bardzo prymitywnych warunkach. Dla uzyskania bezpieczeństwa i dla lepszej możliwości zdobywania pożywienia, oni łączyli się w grupy, a później w społeczeństwa i narody, budując w ten sposób lepszą przyszłość dla siebie i swojego potomstwa.
Niestety, większość z nich mordowała i grabiła innych dla własnych korzyści, nie odpowiadając za to prawnie przed kimkolwiek. Człowiek był wielkim przestępcą, co stwierdzilibyśmy dzisiaj z perspektywy znanych nam praw ludzkości. To było głównym powodem, że Bóg stworzył „oficjalnie” — tzn. z dokładnym opisem biblijnej historii stworzenia człowieka — postać Adama, aby pokazać ludzkości jego grzech nieposłuszeństwa wobec Boga oraz Swoje Przykazania/Prawa.
Kiedyś, wśród ludzi żyjących przed Adamem, nikt nie miał pojęcia, że „jakiś tam” Bóg stworzył Wszechświat i że On ustanowił „jakieś tam” Prawa. Tym pierwszym, który to dopiero spisał, otrzymując posłania Boże, był Mojżesz. W jego księgach można znaleźć pełną informację o całym „początku” istnienia istot i natury na Ziemi. W ten sposób ludzkość dowiedziała się o istnieniu Boga i o Jego wymaganiach.

Pierwszy grzech Adama jest „symbolicznym” grzechem nieposłuszeństwa duszy człowieka wobec Boga (!).

Przypominasz mi, że napisałeś wyraźnie w komentarzu #66:

„Przekonanie, że Bóg przewidział wszelkie decyzje ludzi, w rzeczywistości obarcza GO odpowiedzialnością za wszystko, co się dzieje, także za wojny, niesprawiedliwość i cierpienia”.

Odpowiadam:
Gdybyś nie tracił słów, obarczając Boga odpowiedzialnością za grzechy ludzi, i zastanowił się, wtedy doszedłbyś do konkluzji, że Bóg zna wszystkie myśli i zamierzenia duszy, zanim ona będzie wcielona w ciało człowieka. W Biblii są na ten temat wersety, które mogą Ci pomóc zdobyć o tym wiedzę.

Powtarzam jeszcze raz w innych słowach dla lepszego zrozumienia, że jedynie dusze ludzkie, a nie nie Bóg, są odpowiedzialne za swoje postępowanie (mimo że On o tym postępowaniu już wie). Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego On dopuszcza do tego, że dusze grzeszą, zwróć się wprost do Niego.

Offline

 

#71 01.22.2014 17:24:22

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Do LN

Kolejny raz bierzesz nogi za pas .

Bardzo Cię proszę LN, znam kilku bajkopisarzy, którzy lepiej to robią od Ciebie.
Różnica jednak jest zasadnicza tamte bajki kończą się dobrze i mają morał.
Twoja bajka jest niestety lekko mówiąc żenująca.

Co się dowiedziałem dziś w kolejnej odsłonie?
I jak daleko odbiegasz od tematu o który sam walczyłeś aby się go trzymać jest widoczne w Twoim komentarzu:

//Otóż Adam nie był pierwszym człowiekiem na Ziemi (!). Wyraźne dowody na to możesz znaleźć w Biblii.//

Bardzo proszę o wskazanie fragmentów Pisma które o tym mówią?

//Dawno przed stworzeniem Adama istnieli ludzie, którzy żyli w bardzo prymitywnych warunkach.//

Gdzie Biblia o tym wspomina?


//Kiedyś, wśród ludzi żyjących przed Adamem, nikt nie miał pojęcia, że „jakiś tam” Bóg stworzył Wszechświat i że On ustanowił „jakieś tam” Prawa.//

Czy znajdę potwierdzenie tej kolejnej teorii w Biblii?

Zastanawiam się   jakie jaszcze wyciągniesz króliki z kapelusza dla uwiarygodnienia przedstawienia.
Mogę się tylko domyślać, że przyjdzie mi się z mierzyć z teorią ewolucji oraz najeźćcami z kosmosu, którzy lądowali w okolicach piramid egipskich zostawiając tam kryształową czaszkę po którą pewnie niebawem powrócą.

A tak wogóle jak już zaczynamy pisać bajki to może zmienimy  temat tego wątku.

Proponuję:
„Moje przemyślenia na temat religii”

Taki temat stworzy wachlarz niewyczerpanych możliwości i tematów. W takim wątku każdy będzie mógł się śmiało wypowiedzieć i każda teoria będzie mogła zostać przyjęta bezkrytycznie.
Jeżeli ktoś będzie miał watpliwości i nie znajdzie odpowiedzi na swoje lub stawiane przez innych pytanie, zawsze może posłużyć się uniwersalną formułą:

// Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego//

Tu wstawisz swoje pytanie, np. człowiek plecie bzdury?

//zwróć się wprost do Niego.//

Prawda że to rozwiązuje wszelkie watpliwości?

I uwalnia od palnięcia głupoty z której później ciężko się nam wytłumaczyć gdy musimy odpowiedzieć na kilka prostych pytań.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

No to na ra LN


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#72 01.22.2014 17:42:08

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Ps.
Miałem nadzieję. Przez chwilę myślałem, że jesteś mocniejszym 'przeciwnikiem' i pobudzisz mnie do wiekszej gimnastyki intelektualnej.

Na ten czas się zawiodłem ale mam nadzieję, że nie złożysz 'broni' i dojdzie od czasu do czasu do 'wymiany ognia' na tym 'froncie'. Na razie odpocznij i uzupełnij 'amunicję' lub zmień na większy kaliber.

nowy


http://www.youtube.com/watch?v=jRWTV


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#73 01.22.2014 19:24:43

LN
Partner do rozmowy
Zarejestrowany: 12.19.2013
Posty: 63

Re: Duchowość Duszy

Do >nowy<

Przykro mi, że Cię zawiodłem, dlatego nie podam Ci niczego więcej na „tacy”. To było wszystko z mojej strony na temat Adama — „pierwszego” człowieka na Ziemi.

Offline

 

#74 01.22.2014 19:38:04

nowy
Niezaprzeczalna Legenda Forum
Zarejestrowany: 11.05.2009
Posty: 3860

Re: Duchowość Duszy

Do >LN<
smile


"Kto za młodu nie był buntownikiem, ten na starość będzie świnią"
                                                                            J.Piłsudski

Offline

 

#75 01.22.2014 23:36:20

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Duchowość Duszy

>>>>monkey wrench<<<<<


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
wygląd forum i administracja techniczna Bartłomiej Kozielski
kontakt z właścicielem i administratorem strony forumdetroit@gmail.com